Z ostatniej chwili: arrow Struktura KWP arrow Laboratorium Kryminalistyczne
sobota, 06 luty 2016
 
 

Laboratorium Kryminalistyczne

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91- 048 Łódź
tel. (42) 665-12-20, 665-12-21, 651-95-71
fax (42) 665-17-93
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.lk.lodzka.policja.gov.pl

Naczelnik
mł. insp. Ryszard Ziemecki

Zastępca Naczelnika
podinsp. Mariusz Adamczyk

Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego

 1. Wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;

2. Koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;

3. Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;

4. Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej

5. Organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;

6. Prowadzenie Wojewódzkich Registratur Daktyloskopijnych (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN”) i obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);

7. Uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie województwa.

Wydział do znakowania spraw używa symbolu „Hl” poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

 

 

 
wstecz   dalej »