Z ostatniej chwili: arrow Kierownictwo KWP
niedziela, 29 listopad 2015
 
 

  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

Image

nadinsp. Dariusz Banachowicz

Nadinspektor Dariusz Banachowicz urodził się w 1962 roku. Jest łodzianinem. Służbę w resorcie spraw wewnętrznych w 1983 r. rozpoczynał w strukturach dochodzeniowo śledczych śródmiejskiej Komendy w Łodzi. Od 1987 do 1997 roku pracował w służbie kryminalnej śródmiejskiej Komendy, a od 1997 r. w Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Początkowo był szeregowym pracownikiem, następnie został Kierownikiem Sekcji Zabójstw, a służbę w Wydziale Kryminalnym zakończył na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału. Od października 2004 r. był Naczelnikiem Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Łodzi. Przeszedł liczne szkolenia w ramach współpracy międzynarodowej m.in. w Wyższej Szkole Inspektorów we Francji, w brygadach kryminalnych w Paryżu, z FBI pod kątem spraw seryjnych zabójców czy też z niemiecką BK przy doskonaleniu analizy kryminalnej. W maju 2006 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną - Wydział  Administracji i Zarządzania. Jego hobby to sport, szczególnie judo, które trenował od 10 roku życia oraz elektronika.

Komendant Wojewódzki sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi:
Wydziału Kontroli,
Zespołu Prawnego,
Wydziału Kadr i Szkolenia,
Wydziału Komunikacji Społecznej,
Wydziału Finansów,
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Stanowisk Samodzielnych,
Wydziału Psychologów,
Stanowiska Samodzielnego do Spraw Audytu Wewnętrznego,
Zespołu Prasowego

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
tel. (42) 665-22-00

faks (42) 665-17-80
e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
do spraw kryminalnych

Image


insp. Tomasz Michułka 

Mł. insp. Tomasz Michułka urodził się w 1971 roku w Świebodzicach. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do Policji wstąpił w 1995 roku. Od początku związany był z pionem kryminalnym. Służbę rozpoczynał jako asystent Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego KRP Łódź-Górna a następnie w 2000 roku został Kierownikiem Sekcji II Wydziału Kryminalnego KMP w Łodzi. Kolejny etap to służba na stanowisku Naczelnika Sekcji Kryminalnej IV Komisariaty KMP w Łodzi a następnie od 2005 roku piastował stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi. Od 2007 roku do czasu powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi. Podczas swojej drogi zawodowej odbył wiele szkoleń resortowych z zakresie zwalczania najpoważniejszych przestępstw kryminalnych takich jak akty terroryzmu i uprowadzenia osób dla okupu. Interesuje się literaturą kryminalną oraz sportem. Od 7 roku życia trenuje wiele dyscyplin a w szczególności sztuki walki. Czas wolny spędza aktywnie z rodziną, jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

I Zastępca Komendanta  sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Kryminalnego,
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego,
Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą,
Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową,
Wydziału Techniki Operacyjnej,
Laboratorium Kryminalistycznego,
Wydziału do walki z Korupcją,
Wydziału Wywiadu Kryminalnego

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Kryminalnych
tel. (42) 665-22-02 lub (42) 665-22-09
faks (42) 665-17-20


 

 

 

 

 

           Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

     do spraw prewencji

Image

insp. Renata Kasprzyk-Papierniak

Inspektor Renata Kasprzyk- Papierniak urodziła się w 1959 roku na Śląsku. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczęła w marcu 1983 roku. Od 1997 roku była naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowego KMP w Dąbrowie Górniczej; od 1999 roku służbę pełniła jako ekspert w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach; od października 2004 roku była Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.Od czerwca 2006 roku pełni kierownicze stanowiska w Łódzkim Garnizonie Policji najpierw jako Komendant Powiatowy Policji w Radomsku a  od 15 listopada 2010 roku jako Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. W tym czasie była bardzo dobrze oceniana przez przełożonych, którzy doceniali jej zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od 8 maja 2013 r. inspektor Renata Kasprzyk- Papierniak kierowała Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Z dniem 22 lipca 2013 roku została mianowana na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę prewencyjną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Prewencji,
Wydziału Ruchu Drogowego,
Sztabu Policji,
Wydziału Postępowań Administracyjnych,
Wydziału Konwojowego
Oddziału Prewencji Policji
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi
oraz koordynuje współdziałanie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komendantami powiatowymi i miejskimi Policji. W ramach sprawowanego nadzoru zapewnia właściwą dyslokację służby patrolowej pododdziałów oraz za pośrednictwem kierowników podległych komórek organizacyjnych stwarza właściwe warunki do skutecznego ich wykorzystania w służbie.

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji:
tel. (42) 665-22-02 lub (42) 665-22-09
faks (42) 665-17-20


 

 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

do spraw logistyki

Image

Włodzimierz Kalinowski

Włodzimierz Kalinowski urodził się w 1953 r. w Warszawie, z wykształcenia mgr inż. elektryk – absolwent Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 r. jako Główny Energetyk w Zakładach Graficznych „Tamka” w Warszawie. Od 1983 r. pracował jako Kierownik Działu Inwestycji w Zakładach Wyrobów  Azbestowo-Cementowych w Małkini, od 1986 r. do 2009 r. pracował w służbie logistycznej Komendy Głównej Policji – ostatnio jako Zastępca Dyrektora Biura Logistyki w stopniu inspektora. Włodzimierz Kalinowski ma żonę i dwoje dzieci, interesuje się fotografią, grafiką komputerową oraz literaturą.

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę logistyczną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Łączności i Informatyki,
Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej,
Wydziału Inwestycji i Remontów,
Wydziału Transportu,
Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Logistyki
tel. (42) 665-22-00
faks (42) 665-17-80