Z ostatniej chwili:
czwartek, 11 luty 2016
 
 
Spis treści
STATYSTYKA WYPADKÓW DROGOWYCH
PRZYCZYNY I SPRAWCY ZDARZEŃ DROGOWYCH
RODZAJE ZDARZEŃ DROGOWYCH
MANDATY
NIETRZEŹWI KIERUJĄCY
DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA
NIEBEZPIECZNE MIEJSCA

 

 

PRZYCZYNY I SPRAWCY ZDARZEŃ DROGOWYCH

 

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego człowiek – droga – pojazd jako czynnik sprawczy wypadków na pierwsze miejsce w statystyce wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie poszczególnych grup użytkowników dróg generalnie wpływa na powstawianie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie.

 

 

Przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierującego pojazdem.

 

 

Dane statystyczne wskazują na trzy podstawowe grupy spośród kierujących pojazdami – sprawców wypadków drogowych. Należą do nich:

kierujący samochodami osobowymi (74 % wypadków, 70 % ofiar śmiertelnych),

kierujący samochodami ciężarowymi (12 % wypadków, 13 ofiar śmiertelnych),

rowerzyści (9 % wypadków, 10 % ofiar śmiertelnych).

 

 

Statystyka wypadków drogowych wskazuje, iż niezmiennie głównymi sprawcami wypadków drogowych są kierujący pojazdami oraz piesi. Pierwsza grupa uczestników ruchu drogowego spowodowała 82 % wszystkich wypadków, natomiast druga 15 %. W takiej samej proporcji przedstawia się ilość ofiar tych zdarzeń. Wymieniona relacja wyraźnie wskazuje grupę sprawców, wobec której należy zintensyfikować działania dyscyplinujące.

Powyższe proporcje przedstawia poniższy wykres.

 

Image

 

Wpływ poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawia poniższa tabela.

 

Image

 

Image

 

Szczegółowa analiza danych statystycznych a okres 2005 roku wskazuje, iż niezmiennie głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami są:
nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 1 026,
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 911,
nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 399,
nieprawidłowe skręcanie – 299,
nieprawidłowe wyprzedzanie – 236.

Zaznaczyć należy, iż z wymienionych przyczyn doszło do 73 % wszystkich wypadków, 72 % ofiar śmiertelnych i 74 % osób rannych spośród zdarzeń zawinionych przez kierujących pojazdami.

 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące przyczyn zdarzeń drogowych powodowanych przez kierujących pojazdami.

 

Image

 

Image

 

Wiek sprawców wypadków drogowych

Image

 

Analiza stanu bezpieczeństwa wykazała, że sprawcy wypadków drogowych najczęściej wywodzą się z grupy wiekowej 25 – 39 lat. Spowodowali oni ⅓ liczby wypadków, zabitych i rannych w wypadkach zaistniałych z winy kierującego pojazdem.
W zdarzeniach tych zginęły 104 osoby, a 1753 odniosły obrażenia. Kolejne grupy wiekowe, z których pochodzili sprawcy wypadków drogowych to:
od 40 do 59 lat  – 28 % wypadków, 32 % zabitych, 27 % rannych,
od 18 do 24 lat  – 19 % wypadków, 20 % zabitych, 20 % rannych,
60 i więcej   – 16 % wypadków, 15 % zabitych, 14 % rannych.

W odniesieniu do nietrzeźwych sprawców wypadków grupa wiekowa 25 - 39 lat wypada jeszcze gorzej. Kierujący ci spowodowali blisko połowę wypadków, zabitych i rannych. Poza tą grupą podobne procentowe udziały w liczbie wypadków powodowanych przez „nietrzeźwych” sprawców mają grupy wiekowe 18 – 24 lata oraz 40 – 59 lat, odpowiednio 25 % i 27 %.
W dalszym ciągu głównymi sprawcami zdarzeń drogowych wśród kierujących są mężczyźni (83 %). Należy zauważyć, iż udział kobiet w ogólnej liczbie wypadków drogowych powoli rośnie, choć w dalszym ciągu jest zdecydowanie niższy od udziału mężczyzn.