Z ostatniej chwili:
niedziela, 07 luty 2016
 
 
Wypożyczanie policyjnych płotków zaporowych
Wypożyczanie policyjnych płotków zaporowych

Zapotrzebowanie na policyjne płotki zaporowe proszę kierować w formie pisemnej do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana mgr inż. Włodzimierza Kalinowskiego.

W piśmie winny być zawarte następujące informacje:
•    Ilość płotków zaporowych;
•    Nazwa oraz adres wypożyczającego;
•    NIP oraz REGON wypożyczającego;
•    Informacja o dacie (proszę o określenie ilości dni faktycznego używania płotków) oraz miejscu zabezpieczanej imprezy.

Osoby zgłaszające się po odbiór płotków powinny posiadać pisemne upoważnienie na odbiór płotków, pełnomocnictwo do podpisania umowy w imieniu wypożyczającego oraz dowód osobisty.

Płotki zaporowe wydawane są w Magazynie Uzbrojenia Wydziału GMT KWP w Łodzi na
ul. Stokowskiej 21/25, od poniedziałku do piątku 9:00 – 14:30

Wszelką dokumentację związaną z wypożyczaniem płotków zaporowych, osoba upoważniona powinna podpisać przed odbiorem w Sekcji Uzbrojenia Wydziału GMT KWP w Łodzi ul. Stokowska 21/25 (pokój 31).

Cennik:
STAWKA DOBOWA: 10,94 zł netto za 1 płotek

W systemie weekendowym (piątek [wypożyczenie] – poniedziałek [zwrot]):

•    1,5 stawki dobowej: 16,41 zł netto/szt.

W systemie tygodniowym (poniedziałek – piątek):

•    Stawka dobowa: 10,94 zł netto/szt. x ilość dni wypożyczenia.


Wszelkie zapytania proszę kierować do Sekcji Uzbrojenia Tel: 42-665-32-84

Powyższe stawki obowiązują od 01.07.2010r.