Aktualności

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - dbamy o Was

W dniu 31 lipca 2019 roku odbyły się ogólnopolskie działania „ Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, w których udział wzięło 499 policjantów garnizonu łódzkiego.

Podczas przedmiotowych działań policjanci zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami silnikowymi wobec pieszych, motorowerzystów oraz rowerzystów.

Podjęte czynności pozwoliły ujawnić 228 kierujących pojazdami, którzy popełnili wykroczenia związane m.in. z nieprawidłowym przejeżdżaniem przez przejścia dla pieszych czy przejazdów dla rowerzystów.

Przeprowadzone działania miały przede wszystkim na celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego poprzez dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych.