Spotkanie z młodzieżą z klas o profilu policyjnym - Profilaktyka - Wydział Prewencji KWP w Łodzi

Profilaktyka

Spotkanie z młodzieżą z klas o profilu policyjnym

W dniu 22 marca 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi miała miejsce wizyta uczniów klas o profilu policyjnym, którzy pretendują do podjęcia w przyszłości służby w Policji.

Liceum Ogólnokształcące funkcjonujące w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach realizują innowacje pedagogiczne w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego, szkolenia policyjnego i szkolenia pożarniczego. W założeniach programowych tej formy edukacji jest zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem i pracą w różnych służbach mundurowych.

Tego dnia, dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką oraz z kryteriami doboru do służby w Policji. Mieli okazję obejrzenia sprzętu specjalistycznego, będącego na wyposażeniu Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi, a także sekcji lotniczej KWP w Łodzi.

Uczestniczyli również w prelekcji i zajęciach zorganizowanych przez pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi.

Służba w Policji nie jest łatwa, ale dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie zweryfikowali swoja wiedzę i przekonania, aby w przyszłości podjąć dobrą decyzję.

BY CHRONIĆ I SŁUŻYĆ