Z PROFILAKTYKĄ W HARCERSKIM KRĘGU - Profilaktyka - Wydział Prewencji KWP w Łodzi

Profilaktyka

Z PROFILAKTYKĄ W HARCERSKIM KRĘGU

W dniu 02 grudnia 2017 r. zuchy i harcerze I Środowiskowego Szczepu Harcerskiego "Matecznik" z Piotrkowa Trybunalskiego uczestniczyli w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa. Spotkanie profilaktyczne odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy, powiat piotrkowski.

Tego dnia miejsce miała również coroczna Zbiórka Szczepu upamiętniająca ważne dla harcerzy wydarzenia. Uroczystość poświęcona była 25-leciu istnienia Poczty Harcerskiej "Matecznika", dzięki czemu tematyka poruszanych zagadnień scaliła ze sobą zarówno prelekcję, jak również treści przekazywane podczas zbiórki w harcerskim kręgu.

Na spotkaniu zuchy i harcerze z I Środowiskowego Szczepu Harcerskiego "Matecznik" zostali zapoznani ze specyfiką służby w Policji oraz rolą policjanta, jako funkcjonariusza publicznego.

Sierż. szt. Ewelina Mazur omówiła podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach, przypominając również jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku. Tłumaczyła, jak zachowywać się podczas kontaktu z osobami obcymi, a także w przypadku zagubienia w miejscu, gdzie jest duża ilość nieznajomych osób. Na zakończenie spotkania uczestnicy wykazywali się znajomością numerów telefonów alarmowych na Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe oraz otrzymali pamiątkowe elementy odblaskowe.

Ponadto starsi słuchacze - harcerze zostali również pouczeni o niebezpieczeństwach czyhających na nich w sieci, o konsekwencjach niewłaściwego korzystania z Internetu, a także o prawach i obowiązkach, jakie mają użytkownicy urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu.

Nieodłącznym elementem zbiórki był Komisarz Błysk, który towarzyszył dzieciom zarówno podczas zajęć jak i po ich zakończeniu.