KOMISARZ BŁYSK - Profilaktyka - Wydział Prewencji KWP w Łodzi

Profilaktyka

KOMISARZ BŁYSK

Komisarz Błysk –to  maskotka garnizonu łódzkiego, która została  stworzona przez dzieci w ramach konkursu plastycznego. Jest postacią komiksową wprowadzającą dzieci w bezpieczny świat i elementem składowym programu prewencyjnego pn. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa",  adresowanego do dzieci, młodzieży oraz do nauczycieli i wychowawców. Autorem programu jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Niniejszy program jest realizowany poprzez:

wydanie materiałów dydaktycznych pn. „Elementarz bezpieczeństwa” (kolorowa książka adresowana dla dzieci).
przeprowadzenie „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”.
udział policjantów w spotkaniach organizowanych przez nauczycieli w szkołach i przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań.

Cele główne programu:

poprawa bezpieczeństwa dzieci.
zapobieganie przestępczości nieletnich poprzez przekazanie podstawowej wiedzy o zachowaniach niezgodnych z prawem oraz naukę bezpiecznych zachowań.
kształtowanie u dzieci prawidłowej postawy w sytuacji zagrożenia.