Z ostatniej chwili:
wtorek, 23 wrzesień 2014
 
 
KibicujBezpiecznie - Konkurs FilmowyPolicjant Roku 2014

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
90-114 Łódź,  ul. Sienkiewicza 26
(42) 665-18-71 lub 72, fax (42) 665-17-89

adres koresponencyjny:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź


Naczelnik mł. insp. Zbigniew Kotlicki
Zastępca podinsp. Arkadiusz Szawel

Zespół d/s Licencji  - tel. (42) 665-18-76 lub 77

Zespół d/s Cudzoziemców - tel. (42) 665-19-94

Zespół d/s Pozwoleń na broń: 

- do ochrony osobistej  - tel. (42) 665-19-84 lub 85

- myśliwską (Łódź - Sieradz)  - tel. (42) 665-19-86

- myśliwską (Piotrków Trybunalski - Skierniewice) - tel. (42) 665-18-70

- sportową - tel. (42) 665-18-70

 


Osoby, które chcą uzyskać pozwolenie na broń lub ją oddać mogą to zrobić:

poniedziałki i piątki - 8.30-10.30

wtorki - 8.30-16.30

środy i czwartki - 8.30-13.00

LISTA LEKARZY I PSYCHOLOGÓW ORZECZNIKÓW

AKTY PRAWNE NORMUJĄCE WYDAWANIE: INDYWIDUALNYCH POZWOLEŃ NA BROŃ; LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ I PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO; LICENCJI DETEKTYWA;ZAKRES ZAGADNIEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WPA KWP w ŁODZI:

1 Prowadzenie postępowań  administracyjnych dotyczących wydawania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji decyzji w sprawach: - licencji pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
- licencji pracownika zabezpieczenia technicznego I i II  stopnia,
- licencji detektywa,
- pozwoleń na broń,
- zobowiązań cudzoziemców do opuszczenia terytorium RP.

2 Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie:
- licencji pracownika ochrony fizycznej,
- licencji detektywa,
- pozwolenia na broń palną bojową, gazową i palną sportową.

 

Procedura wydawania pozwoleń na broń pneumatyczną, białą i elektryczną:

Postępowania administracyjne dotyczące wydawania i cofania  uprawnień do posiadania broni pneumatycznej, białej i elektrycznej są prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr  53, poz. 549).