Konferencja o kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja o kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

19 kwietnia 2017r. w auli Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu odbyła się konferencja pt. „Udział Samorządu w Kształtowaniu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zorganizowana w ramach Forum Idei Ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Oprócz roli samorządów w kształtowaniu bezpieczeństwa głównymi tematami było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00, kiedy to na sali zebrało się blisko 130 zaproszonych gości. Uroczystość prowadził naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Łodzi podinsp. Jarosław Janus, który na samym początku powitał wszystkich przybyłych. Na konferencji organizatorzy gościli: księdza dr dziekana Andrzeja Chmielewskiego, Burmistrza Ozorkowa p. Jacka Sochę, Wójta Gminy Głowno p. Marka Jóźwiaka oraz przedstawicieli miejscowych władz samorządowych. Wśród przybyłych nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych – z-cy Komendanta zgierskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Waldemara Mrulewicza i Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu p. Dariusza Bereżewskiego, a także współpracujących instytucji – Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Zgierzu p. Janusza Tomczaka. Nie zabrakło oczywiście szefostwa zgierskiej komendy – Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzy nadkom. Roberta Śniecikowskiego oraz jego zastępców mł. insp. Pawła Głuszczyka oraz podinsp. Cezarego Kacprzaka. Serdecznie powitani zostali także przedstawiciele szkół z całego powiatu zgierskiego, Komendanci Powiatowi województwa łódzkiego oraz policjanci i policjantki z powiatu zgierskiego.

Oficjalne otwarcie konferencji nastąpiło po wystąpieniu organizatorów: z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusza Walichnowskiego oraz dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego p. Iwony Wieczorek. Następnie specjaliści z wybranych dziedzin zapoznawali słuchaczy z zagadnieniami objętymi konferencją. Jednym z głównych tematów był udział samorządu w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W trakcie konferencji zostały również poruszone inne ważne zagadnienia, np. cyberzagrożenia dzieci i młodzieży, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz aplikacja Moja Komenda. Dodatkowo przybyli goście do swojej dyspozycji mieli komputer z dostępem do internetu, gdzie pod okiem koordynatora mogli zobaczyć czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz nauczyć się nią posługiwać. W kwestii zagrożeń jakie czyhają na najmłodszych oraz alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu, swój punkt widzenia zaprezentowały dwie grupy uczniów ze szkół podstawowych na 1 oraz nr 8 w Zgierzu. Dzieci zaprezentowały przedstawienia teatralne, podczas których pokazały, jak wygląda ich spojrzenie na ten temat. Ważnym punktem programu był panel eksperci (debata ekspertów) pod przewodnictwem dr Tomasza Kłosa. Grono specjalistów, w skład którego weszli p. Piotr Patora z Kuratorium Oświaty w Łodzi, przedstawiciel Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi, Komendant Straży miejskiej w Zgierzu Dariusz Bereżewski, terapeuta Stowarzyszenia Monar w Łodzi Aleksander Adamiak, przedstawicielka Narodowego Instytutu samorządu Terytorialnego Karolina Beim, dyskutowali przed publicznością o roli samorządu w budowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Jak i na rozpoczęcie konferencji, tak i na zakończenie konferencji przemówili z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski oraz p. Iwona Wieczorek – dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu terytorialnego.