Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

FORUM IDEI KU BEZPIECZEŃSTWU I DIALOGOWI SPOŁECZNEMU W KUTNIE -TEMATEM PRZEWODNIM BYŁO BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

30 maja 2017 roku na sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie odbyła się konferencja pn: „ Forum idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu”, którego głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Starostę Powiatowego w Kutnie Krzysztofa Debicha oraz Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego. Na konferencję zaproszeni byli przedstawiciele służb mundurowych, medycznych, przedstawiciele samorządów powiatu kutnowskiego, dyrektorzy placówek oświatowych. W konferencji wzięła również udział młodzież z I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie oraz uczniowie I LO PUL im.37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie. Konferencję rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański, który przywitał wszystkich gości, a następnie przedstawił prelekcją pn: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w aspekcie społecznym oraz niechronieni jego uczestnicy i użytkownicy jednośladów”. Kolejnym punktem konferencji było zaprezentowanie przez najmłodszych uczestników - dzieci z przedszkola nr 3 w Kutnie, krótkiego występu artystycznego dotyczącego pierwszej pomocy, po czym wzięły udział w niecodziennych warsztatach nauki pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził na scenie Pan Tadeusz Zagajewski - prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Po krótkiej przerwie odbyła się inauguracja projektu profilaktyczno-edukacyjnego pn:” Dąbrowszczak dzieciom - bezpieczne przedszkolaki”. Podczas prezentacji uczniowie z I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie opowiedzieli kulisy powstawania książeczki, którą stworzyli przy współpracy z Komendą Powiatowa Policji w Kutnie i która skierowana jest dla przedszkolaków. Symboliczne książeczki zostały, także przekazane dla komendantów miejskich i powiatowych komend policji z całego województwa łódzkiego celem propagowania zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych podczas prelekcji prowadzonych przez policjantów zajmujących się profilaktyką społeczną w poszczególnych jednostkach. Jako ostatni swoją prelekcję wygłosił dr nauk med. Adam Maciej Pietrzak - instruktor ratownictwa drogowego w Głównej Komisji Biura Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego nt: ” Pierwsza pomoc medyczna w ratownictwie drogowym”. Podczas trwania konferencji przed budynkiem Kutnowskiego Domu Kultury dzieci ze szkół podstawowych w Kutnie korzystały z Miasteczka Ruchu Drogowego zorganizowanego przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Łodzi oraz symulatorów 3D udostępnionych przez Żandarmerię Wojskową w Warszawie oraz KMP w Płocku. Dzieci brały również udział w konkursach przygotowanych przez mundurowych. Po zakończonej konferencji Komendant Powiatowy Policji w Kutnie nadkom. Krzysztof Szymański wręczył dzieciom nagrody, które wykazały się najlepszymi umiejętnościami jazdy na rowerze.

Serdeczne podziękowania kierujemy do osób i instytucji wspierających nasze przedsięwzięcie i pomoc podczas organizacji konferencji, a w szczególności słowa podziękowania kierujemy dla:

* Starosty Powiatowego w Kutnie

* Prezydenta Miasta Kutno

* I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie

* I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie

* Żandarmerii Wojskowej im.gen. Bryg Franciszka Sznajdego w Warszawie

* Kutnowskiego Domu Kultury

 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja
 • konferencja