Dzielnicowi z wizytą u przedszkolaków - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi z wizytą u przedszkolaków

W pierwszych dniach czerwca piotrkowscy dzielnicowi odwiedzili przedszkolaków w jednej z placówek na terenie miasta. Podczas spotkania policjanci omówili zasady, jakich należy przestrzegać na drodze oraz zwrócili szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas letniego wypoczynku. Tłumaczyli jak bezpiecznie i prawidłowo korzystać z dróg, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych. Przypomnieli także, że droga nie jest miejscem do zabaw.

W trakcie spotkania dzielnicowi rozwijali wśród dzieci postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominali o zasadach jakie obowiązują min. na drodze, w domu, na placu zabaw. Podkreślali jak duże znaczenie ma znajomość przepisów ruchu drogowego oraz przypominali o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać dzieci, gdy w sposób niewłaściwy dobiorą miejsce do zabaw.

Najmłodsi uważnie słuchali rad policjantów i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Dzieci wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku i znajomością numerów alarmowych.

Na zakończenie dzielnicowi wykonali dzieciom ich własne karty daktyloskopijne na pamiątkę wspólnego spotkania. 

Policjanci włączając się w pracę edukacyjną przedszkoli starają się zaszczepić wśród dzieci potrzebę postępowania zgodnego z zasadami, które mogą uchronić je od nieszczęść.