Ślubowanie oraz wręczenie certyfikatów w Wojsławicach - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie oraz wręczenie certyfikatów w Wojsławicach

3 listopada uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o charakterze policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach złożyli uroczyste ślubowanie. Natomiast trzecioklasistom wręczono certyfikaty szkolenia policyjnego.

Na uroczystość ślubowania i wręczenia certyfikatów, która odbyła się na placu przed budynkiem szkoły, licznie przybyli rodzice i bliscy uczniów oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu zduńskowolskiego. Nie zabrakło oczywiście funkcjonariuszy policji i przedstawicieli innych służb. Komendanta Głównego Policji reprezentował ekspert Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Komendy Głównej Policji nadkomisarz Krzysztof Zieliński, natomiast Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi reprezentowała Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej mł.insp. Ida Stefanowska - Gnieździńska. Zduńskowolskich policjantów reprezentowała Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli inspektor Małgorzata Mączyńska. Podczas uroczystej zbiórki, 31 uczniów rozpoczynających naukę w klasie o charakterze policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego, w obecności rodzin, nauczycieli i zaproszonych gości złożyło uroczyste ślubowanie. Natomiast 20 uczniów klas trzecich odebrało certyfikaty  ukończenia szkolenia policyjnego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska życzyła pierwszoklasistom sukcesów i powodzenia w nauce, a uczniom klas trzecich gratulowała zdobycia certyfikatów. Pani Komendant, podkreślając na szlachetne znaczenie słowa "służba", zachęcała kadetów do wstąpienia w szeregi Policji. Zarówno uczniowie, jaki i zaproszeni goście, w przygotowanym specjalnym punkcie, mieli okazję poznać pracę policjantów oraz dowiedzieć się, jakie warunki należny spełnić, aby zostać policjantem. Zduńskowolscy dzielnicowi omawiali też możliwości i działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Szkoła w Wojsławicach prowadzi klasy mundurowe od kilku lat. Klasa o profilu policyjnym to klasa mundurowa z dodatkowym przedmiotem "Szkolenie Policyjne", po ukończeniu którego otrzymuje się Certyfikat. Szkoła stawia na rozwój sprawności fizycznej, co gwarantują kursy: pływania, samoobrony i strzelecki oraz na umiejętności w zakresie ratownictwa przedmedycznego. Celem tworzenia tego kierunku jest przygotowanie młodego człowieka do przyszłej pracy w Policji i służbach pokrewnych

Podczas trzyletniej nauki uczniowie aktywnie uczestniczą w wybranych akcjach oraz działaniach profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. Uczniowie klas policyjnych współpracują z ościennymi komendami policji. W ramach praktyk, pod okiem policjantów zabezpieczają też uroczystości powiatowe.