Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pabianicka Policja liderem współdziałania służb i podmiotów ratowniczych

W dniach 13-14 listopada 2017 roku w Uniejowie odbędą się warsztaty ,,Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych w oparciu o system powiadamiania ratunkowego – rola i znaczenie operatorów numerów alarmowych w przekazie informacji o zdarzeniach”.

W trakcie codziennej służby w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach zauważono potrzebę wymiany informacji z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi w zakresie bieżącej współpracy, mającej niewątpliwie wpływ na jakość przekazu informacji i podejmowane działania przez Policję. Ówczesny kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi Bogumił Marona wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach insp. Cezarym Petrusem stali się pomysłodawcami zorganizowania warsztatów dla służb i podmiotów ratowniczych. Warsztaty te w dużej mierze prowadzone będą przez funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierowania pabianickiej komendy Policji. Oficerowie dyżurni posługując się studium przypadków, na konkretnych przykładach analizują i omawiają formatki redagowane i przesyłane przez operatorów CPR w Łodzi do jednostek Policji. Policjanci bazując na tego typu materiale edukacyjnym zauważyli potrzebę redagowania tych formatek na podstawie pełniejszego  wywiadu przeprowadzonego przez operatora pod kątem dalszych konkretnych, indywidualnych działań. Rola i znaczenie operatorów numerów alarmowych w czytelnym i dostatecznym przekazie informacji  o zdarzeniach rzutuje na większą efektywność służby i prowadzoną pragmatykę działań przez policjantów.

W dwudniowym szkoleniu  uczestniczyć będzie 34 operatorów CPR w Łodzi podzielonych na trzy grupy warsztatowe. Każdej grupie przewodniczyć będą liderzy oraz ekspert z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Ponadto w warsztatach wezmą udział wykładowcy z Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Udział ekspertów i wykładowców zagwarantuje profesjonalizm szkolenia.

W ten innowacyjny projekt zaangażowali się : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na czele z dyrektorem Krzysztofem Janeckim, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi pod kierownictwem Agnieszki Łukomskiej – Dulaj, Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z prodziekanem dr Andrzejem Marjańskim oraz licznie reprezentowana strona policyjna przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendę Powiatową Policji w Pabianicach oraz Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu wraz z kierownikiem mł. insp. Mariuszem Cichoszem. 

Podsumowaniem dwudniowych warsztatów będzie konferencja, która odbędzie się 23 listopada 2017 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Podczas konferencji zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na przykładzie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi;
  • problemy komunikacyjne w przekazie informacji od osoby zgłaszającej;
  • lokalizowanie osób dzwoniących na numer alarmowy 112 przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi;
  • rola dyżurnego Policji w obiegu informacji o zdarzeniu oraz w inicjowaniu działań, których podstawą jest informacja o zgłoszeniu alarmowym;
  • zasady funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • system Stanowisk Kierowania w Państwowej Straży Pożarnej, obieg informacji w ramach opisywanego systemu oraz proces uruchomiania zasobów ratowniczo – gaśniczych;
  • ocena wniosków wynikających z przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych oraz przedstawienie propozycji związanych z podnoszeniem jakości przekazu w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

Jest to kolejna inicjatywa pabianickich policjantów, sytuująca naszą jednostkę wśród wiodących podmiotów w kwestii zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa, bo ,,Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”.