Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Życzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z okazji Święta Służby Cywilnej

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński z okazji Święta Służby Cywilnej podziękował wszystkim pracownikom Policji za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej Policji.