112 - profesjonalizm służb - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

112 - profesjonalizm służb

13 listopada 2017 roku w Uniejowie rozpoczęło się szkolenie warsztatowe ,,Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych w oparciu o system powiadamiania ratunkowego – rola i znaczenie operatorów numerów alarmowych w przekazie informacji o zdarzeniach”.

Te prekursorskie w skali kraju warsztaty swoją obecnością zaszczycili: Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, prof. Zofia Wilk-Woś, prodziekan Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, jednocześnie zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, dr Ewa Stroińska, dr Przemysław Kornacki tejże wyższej uczelni oraz Krzysztof Janecki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Spotkanie otworzył wicewojewoda łódzki, który wyraził zadowolenie z inicjatywy i organizacji tego typu warsztatów ukierunkowanych na profesjonalizm współpracy służb i podmiotów ratowniczych. Podkreślił potrzebę organizowania spotkań pomiędzy pracownikami Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi a służbami, ze szczególnym uwzględnieniem policji. - Dobra współpraca jest gwarancją i wymiernym wskaźnikiem bezpieczeństwa społeczności lokalnej – mówił wicewojewoda Karol Młynarczyk.  

Zaproszonych gości oraz uczestników warsztatów powitał dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Janecki, który życzył owocnych prac w grupach.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wskazał, że dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny jest ustawowym zadaniem policji. Operatorzy numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi są na pierwszej linii współpracy i od ich pracy zależy właściwe wykorzystanie sił i środków policji. Jakość informacji zebranych przez operatorów numeru alarmowego 112 jest wypadkową działań policji. Ponadto komendant wojewódzki podkreślił wzrastającą ilość zdarzeń z udziałem osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających, które niekiedy poza stwarzaniem zagrożenia dla siebie i innych osób potrzebują pomocy medycznej.
– Już na etapie zbierania informacji ważne jest by ustalić, czy działania mają być podjęte przez policję, czy też powinien przyjechać zespół ratownictwa medycznego – podkreślał insp. Andrzej Łapiński.

Głos zabrała również prof. Zofia Wilk-Woś, prodziekan Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, która podkreśliła znaczenie komunikacji, swoisty język jakim posługują się służby ratownicze, by był on czytelny nie tylko dla operatorów, ale i osób korzystających z ich codziennej pracy, w tym szczególności dyżurnych pracujących na stanowiskach kierowania policji i straży pożarnej.

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus przedstawił założenia i specyfikę do tych innowacyjnych warsztatów, mocno akcentując przygotowanie i fachowość policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, którzy w sposób praktyczny będą omawiać konkretne cazusy dotyczące zgłoszonych interwencji. Zaprosił tym samym uczestników szkolenia do otwartości i merytorycznej, konstruktywnej  dyskusji. Szef pabianickiej policji wskazał przedstawicieli Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu w osobach mł. insp. Mariusza Cichosza, kierownika ośrodka oraz wykładowców: podinsp. Mirosława Domagałę i podinsp. Pawła Jarząba jako ekspertów oceniających warsztaty pod kątem doskonalenia zawodowego. Wnioski i uwagi płynące ze szkolenia zostaną wykorzystane w procesie szkolenia funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego. Równie ważne będą ustalenia ekspertów na czele z podinsp. Piotrem Gogolewskim, zastępcą naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz kom. Wojciechem Wojciechowskim,  zastępcą naczelnika sztabu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi jako komórek wyspecjalizowanych w nadzorze nad stanowiskiem kierowania.

Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi zostali podzieleni na trzy zespoły. Każdy zespół ma możliwość pracy z moderatorami z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach w osobach : st asp. Milena Imoczyńska, asp.szt. Mateusz Wiatr, asp.szt. Piotr Pioch, st.asp. Adam Paluśkiewicz, nadkom. Sylwester Szplit i mł. asp. Marek Marusiński. Grupy warsztatowe pracują również pod okiem ekspertów, specjalistów z pabianickiej komendy : podinsp. Pawła Pawickiego, naczelnika Wydziału Prewencji, podinsp. Sławomira Komorowskiego, naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz asp.szt. Rafała Ceglarka, kierownika Posterunku Policji w Piątkowisku. Tego typu organizacja zapewnia możliwość poznania i sprawnego zdiagnozowania problemu, w tym również pod kątem indywidualnych analiz i decyzji policjantów na co dzień pracujących na stanowisku kierowania. Przedmiotowa decyzja bardzo często rzutuje na jakość, szybkość interwencji, niejednokrotnie ratujących życie i zdrowie ludzkie. Nie bez znaczenia są warunki szkoleniowe zapewnione na wysokim poziomie przez organizatorów tj.  Łódzki Urząd Wojewódzki oraz Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Warsztaty odbywające się w sali lawendowej, bilardowej i lustrzanej gwarantują profesjonalizm i odpowiednią, miłą atmosferę.

Ta prekursorska forma warsztatów w skali kraju potwierdza trafność koncepcji i wyboru Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach jako podmiotu zapewniającego merytoryczność prowadzonych zajęć.