Szkolenie na temat zagrożeń w obiektach handlowych - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie na temat zagrożeń w obiektach handlowych

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie we współpracy z Galerią Olimpia i Kinem Helios przeprowadziła szkolenie na temat „Zachowań w sytuacjach kryzysowych” dla wszystkich pracowników, w tym firm ochroniarskich oraz najemców lokali centrum handlowego.

Ostatnie lata obfitują w wiele niepokojących wydarzeń, które miały miejsce w przestrzeni publicznej, w tym również centrach handlowych. Stałe podwyższanie standardów w zakresie bezpieczeństwa centrów i sklepów, a przede wszystkim ich pracowników i klientów, to niezbędna konieczność, podyktowana sytuacją, jaka panuje w całej Europie, a od tragicznego wydarzenia w Stalowej Woli, również na terenie naszego kraju. Centra handlowe ze względu na dużą liczbę potencjalnych pokrzywdzonych mogą być łatwym celem ataków terrorystycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom stałego podnoszenia standardów bezpieczeństwa i oczekiwaniom zarówno klientów, jak i przedsiębiorców  Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie zaprosiła do współpracy Centrum Handlowe Galeria Olimpia i 13 listopada 2017 roku w Kinie Helios przeprowadziła szkolenie dot. „Zachowań w sytuacjach kryzysowych”. Celem szkolenia było wypracowanie odpowiednich procedur i mechanizmów przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom, o których opowiadał  insp. Karol Mielczarek – Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie. Na zakończenie Komendant zaprezentował zebranym film instruktażowy pt. „Run, Hide, Fight”. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie stworzyło także możliwość promowania działań programu prewencyjnego „Dzielnicowy bliżej nas”, którego założenia omówił asp. Łukasz Luba. Dzielnicowy poinformował także zebranych o funkcjonującej od roku Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której każdy może anonimowo zaznaczyć to miejsce, które w jego ocenie wymaga zwiększonego nadzoru służb policyjnych.