Edukacja Globalna 2017 z pabianickimi policjantami - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Edukacja Globalna 2017 z pabianickimi policjantami

13 listopada 2017 roku na auli Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach odbyła się Gra Terenowa pn. „Edukacja Globalna 2017” zorganizowana dla szkół powiatu pabianickiego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego. Uczniowie pod okiem grona nauczycielskiego oraz dzielnicowego asp. Piotra Dzwonnika i zastępcy komendanta mł. insp. Tomasza Jarmakowskiego zmagali się z różnymi zadaniami. Była to także doskonała okazja dla policjantów, by razem z młodzieżą zdobyć wiele ciekawych informacji z zakresu wiedzy o świecie.

Celem gry, przeprowadzanej w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas” było przejście pięciu stacji z zadaniami zlokalizowanymi w kilku miejscach miasta - siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Starostwa Powiatowego, kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Komendy Powiatowej Policji i Młodzieżowego Dom Kultury, dotyczącymi różnych zagadnień z zakresu wiedzy o świecie, zwłaszcza współzależnościami zachodzącymi pomiędzy Globalną Północą, a Globalnym Południem. Zadania wykonywane w pabianickiej komendzie policji  odnosiły się do kwestii pokoju – ogólnoświatowego (m.in. Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla), ale też naszego lokalnego, do bezpieczeństwa (w domu, w szkole, na ulicy), a także do ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju. Uczniowie mogli wypowiedzieć się pisemnie na temat tego, jak mogą dbać o bezpieczeństwo i pokój mając na uwadze nasze miasto, kraj, a nawet cały świat.

Finał Gry Terenowej odbył sie w siedzibie Starostwa Powiatowego, gdzie ogłoszono wyniki oraz rozdano dyplomy i nagrody.