Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Milczenie rodzi milczenie...” - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Milczenie rodzi milczenie...”

Znane są już wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Wieluń Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu insp. Zbigniewa Polka przy udziale Radia Ziemi Wieluńskiej. 20 grudnia 2017 roku w auli Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu wręczono nagrody laureatom konkursu, którego hasłem przewodnim było „Milczenie rodzi milczenie...” nawiązując do zagadnienia cyberprzemocy wśród młodzieży. Motto to nawiązywało do debaty społecznej, którą zorganizowali wieluńscy policjanci 29 września bieżącego roku pn. „Nie ma sytuacji bez wyjścia – niekonwencjonalna lekcja wychowawcza”, która przybliżyła zjawisko cyberprzemocy jako formy krzywdzenia drugiej osoby. Konkurs plastyczny został zorganizowany w ramach projektu „Lepiej grać, niż ćpać” i skierowany został do zaproszonych szkół podstawowych powiatu wieluńskiego, a konkretnie do uczniów kl. IV-VI.

Głównym celem tego konkursu było umożliwienie młodym ludziom zaprezentowania uzdolnień plastycznych, a przede wszystkim podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z używaniem nowoczesnych urządzeń komunikacji elektronicznej, zrozumienia mechanizmów cyberprzemocy, oraz wskazanie możliwości szukania pomocy i wsparcia.

Powyższy projekt przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap konkursu odbył się 27 listopada 2017 roku i zakończył się wybraniem przez komisję konkursową spośród 17 nadesłanych, 10 prac, które przeszły do kolejnego etapu. Poprzez nadesłane prace wszyscy ich autorzy pokazali organizatorom, że młodzi ludzie świadomi są zagrożeń na jakie narażenia są w cyberprzestrzeni. Można było zauważyć duży wysiłek i zaangażowanie, które dzieci włożyły w ich przygowowanie.

Drugi etap rozpoczął się publikacją wybranych prac na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej i wtedy to umożliwiono słuchaczom Radia Ziemi Wieluńskiej głosowanie na najlepszą pracę za pośrednictwem strony internetowej. To słuchacze Radia Ziemi Wieluńskiej zadecydowali, która praca zwyciężyła.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Natalia Kuźnik ze Szkoły Podstawowej w Skrzynnie

II miejsce- Iga Jasianek ze Szkoły Podstawowej w Ostrówku

III miejsce- Maciej Kosowski ze Szkoły Podstawowej w Załęczu Małym

Uroczyste wręczenie laureatom pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Wieluń Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej miało miejsce w auli wieluńskiej komendy. Ponadto wyróżniono i podziękowano za udział autorom pozostałych prac, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, wręczając im pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.