Kolejni policjanci w szeregach łódzkiej Policji - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci w szeregach łódzkiej Policji

28 marca 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci a także wręczono nagrody funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie. Ponadto pożegnano funkcjonariuszy odchodzących na policyjną emeryturę oraz uhonorowano młodego bohatera.

W uroczystości wzięli udział Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi udział wziął  Pan Marek Białkowski, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski, rodziny nowo przyjętych policjantów.

24 nowo przyjętych policjantów (4 kobiety i 20 mężczyzn) rozpoczęło służbę w marcu 2018 roku, było to pierwsze przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku.

Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrali I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp.Tomasz Olczyk.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs  podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnymi punktami uroczystej zbiórki były pozegnanie policjantów odczodzacych na emeryturę, wręczenie nagród i wyróżnień funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Komendant Główny i Wojewódzki Policji nagrodzili ponad 80 funkcjonariuszy z naszego garnizonu.

Podczas uroczystej zbiórki uhonorowany został również mały bohater – 10 letni Mikołaj z Kolumny w powiecie łaskim.

Przypomnijmy: 8 marca 2018 roku po godzinie 18.00 w rejonie dworca kolejowego w Kolumnie. Mikołaj wraz z mamą oczekiwali na przyjazd pociągu, którym miała przyjechać jego starsza siostra. W pewnym momenci chłopiec zauważył, jak mężczyzna, który przechodził przez przejazd kolejowy położył się na torach. Mikołaj zareagował natychmiast i zaczął wzywać pomocy i razem z innym świadkiem pomógł ściągnąć desperata z torowiska. Mama chłopca zadzwoniła po policję. Po krótkiej chwili na miejsce przyjechał policyjny patrol, który zajął się mężczyzną. Dzięki takiej postawie 10-latka uniknięto tragedii.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Tomasz Olczyk wręczył Mikołajowi upominek oraz list gratulacyjny dla jego rodziców. Nasz mały bohater został również uhonorowany przez Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau.

 

 

  • uroczysta zbiórka
  • uroczysta zbiórka
  • uroczysta zbiórka
  • podziękowanie za długoletnią służbę
  • wyróżnienie młodego bohatera
  • wyróżnienie młodego bohatera
  • wyróżnienie młodego bohatera
  • przemówienie zastępcy komendanta wojewódzkiego
  • uroczysta zbiórka