DEBATA - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA

Podsumowanie projektu realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi dotyczącą rozpoznania potrzeb profilaktycznych w środowisku szkolnym miało miejsce w Szkole Podstawowej numer 10 w Sieradzu.

            12 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej numer 10 w Sieradzu miała miejsce debata w której wzięli udział dyrektorzy szkół z terenu powiatu sieradzkiego. Dotyczyła ona rozpoznania potrzeb profilaktycznych w środowisku szkolnym. Organizatorem debaty w Sieradzu było Kuratorium Oświaty w Łodzi O/Sieradz oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu. Należy nadmienić, że debatę poprzedziło badanie ankietowe  przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli w celu zdiagnozowania zagrożeń występujących w środowisku szkolnym. Ankiety takie przeprowadzono w 16 szkołach z terenu powiatu sieradzkiego i objęto nimi 1154 uczniów w 3 kategoriach wiekowych oraz 256 nauczycieli. Ankietowani uczniowie we wszystkich trzech kategoriach wiekowych zgodzili się, że największym zagrożeniem z którym spotykają się w szkole jest agresja słowna. Również sami uczniowie dostrzegli problem wynikający z nadmiernego korzystania z internetu, a także stwierdzili, że problemem jest także agresja fizyczna. Zebranych uczestników przywitał przedstawiciel Kuratorium oraz Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu. Następnie omówiono wyniki przeprowadzonej ankiety, korzystając między innymi z pokazu multimedialnego. Kolejni prelegenci z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu zwrócili uwagę na występujący wśród młodzieży problem spożywania alkoholu. Zasygnalizowali, że problematyka powyższa jest często pomijania, a zjawisko spożywania różnego rodzaju alkoholu jest dość powszechne wśród młodych ludzi. W dalszej kolejności sieradzcy dzielnicowi przypomnieli zebranym gościom o priorytetowych programach policyjnych w tym o Krajowej Mapie Zagrożeń i aplikacji mobilnej Moja Komenda.  Wspomniano również o możliwości wstąpienia uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w szeregi policji. Po wystąpieniach prelegentów debatę zamknięto, wręczając jednocześnie dyrektorom szkół analizę ankiety, która dotyczyła ich  konkretnej szkoły.