Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa – porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

12 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu odbyła się debata, której organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu i Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura w Skierniewicach. Debata poświęcona była współpracy w zakresie analizy zagrożeń w środowisku szkolnym oraz szeroko rozumianej profilaktyki.

Uczestniczyli m. in. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łowicu – podinsp. Jerzy Olejniczak, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi - delegatura w Skierniewicach – Anna Podkańska i Mirosława Kaspszyk, Dyrektor ZSP nr 4 w Łowiczu – Ewa Bury, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu – Ewa Pierzchała-Kurek oraz dyrektorzy i pedagodzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta i powiatu. Głównym celem była dyskusja, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Omówiono sytuacje problemowe i przedstawiono możliwości ich rozwiązania. Ważny jest dialog i dyskusja pomiędzy instytuacjami i podjęcie stosownych działań profilaktycznych. Przedstawione zostały również sposoby kontaktu z policją: Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, Dzielnicowy Bliżej Nas oraz Moja Komenda.  Debatę podsumował podinsp. Jerzy Olejniczak oraz Anna Podkańska.