,,Próbujesz - ryzykujesz" - trzecia edycja konkursu - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

,,Próbujesz - ryzykujesz" - trzecia edycja konkursu

W pabianickiej komendzie odbyła się trzecia edycja konkursu pod nazwą ,,Próbujesz – ryzykujesz”. Tym razem uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej mieli za zadanie rozwiązać zagadkę kryminalistyczną w pokoju zagadek oraz zaprezentować krótkie scenki z asertywności w sytuacji namawiania do użycia substancji psychoaktywnych. Laureatów konkursu poznamy 25 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury.

Pabianicka Policja zorganizowała III edycję konkursu ,,Próbujesz-ryzykujesz”, adresowanego tym razem do uczniów klas VI-VII. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu dostępności i konsekwencji sięgania po różnego rodzaju używki w tym alkoholu, dopalaczy i narkotyków. Zadaniem młodzieży było rozwikłanie zagadki kryminalistycznej w specjalnie przygotowanym na tą okazję pokoju zagadek. Trzyosobowe drużyny musiały w przeciągu 40 minut rozwiązać zadania i odpowiedzieć na ukryte 23 pytania z tematyki uzależnień, konsekwencji prawnych i zdrowotnych. Reszta uczniów podzielona na grupy, pod okiem policjantów zajmujących się na co dzień problematyką nieletnich, specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach miała za zadanie na bazie przygotowanego scenariusza zaprezentować po dwie scenki. Jedna dotyczyła postawy uległej w sytuacji namawiania do użycia substancji psychoaktywnych, a druga przedstawiała postawę asertywną z użyciem metody zdartej płyty. Przykładem był oto taki scenariusz, na bazie którego powstała ,,asertywna” scenka.
Sandra i Nikola mają po 16 lat. Przyjaźnią się od podstawówki, zawsze wszystko sobie mówią, nie mają przed sobą tajemnic. Od 2 miesięcy NIkola spotyka się z Kubą, 3 lata starszym uczniem technikum. Od pewnego czasu między dziewczynami zaczęły powstawać nieporozumienia, kłotnie. NIkola na ma czasu dla Sandry, opuściła się w naouce, czasem wagaruje, dziwnie się zachowuje. Sandra obowia się, że Nikola pod wpływem Kuby eksperymentuje z dopalaczami...

Każda scenka odgrywana przez uczniów opatrzona była komentarzem specjalistów. Jak powiedzieć NIE? Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych? Jak odmówić w pewny, naturalny i spójny sposób, cały czas zachowując dobre relacje z innymi? O tym mówiła młodzieży Ewelina Ornaf i Agata Kasprzak z ośrodka profilaktyki.

Laureatów poznamy 25 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Patronat nad konkursem objął Starosta Pabianicki.