Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Eliminacje regionalne- z piotrkowskim WRD - Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

13 kwietnia 2018 roku na terenie WORD-u w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się XXII eliminacje regionalne do Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego tutejszej jednostki jako współorganizatorzy turnieju, nadzorowali zmagania młodzieży oraz czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.

W miniony piątek na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim po raz 22 odbyły się eliminacje do Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwał Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – podinsp. Krzysztof Skrobek. Spotkanie zaczęło się od przywitania przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bogusława Kulawiaka –oraz jego Zastępcę – Tomasza Sokalskiego - uczestników, ich opiekunów jak i organizatorów turnieju. Następnie policjanci piotrkowskiej drogówki omówili przebieg turnieju, który składał się z czterech konkurencji:

- testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego

- toru przeszkód na motorowerze

- konkurencji pokazującej sprawność z jazdy samochodem z talerzem Stewarda

- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 16 szkół ponadgimnazjalnych z Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów: piotrkowskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego i tomaszowskiego. Kazda drużyna składała się z 3 uczestników. Łącznie w zmaganiach złożonych z części teoretycznej i praktycznej, wzięło udział 48 uczniów.

Turniej zaczął się od części teoretycznej, czyli testu znajomości przepisów ruchu drogowego.Następnie młodzież przystąpiła do części praktycznej. Najpierw wszyscy pokonywali tor przeszkód na motorowerze, pod czujnym okiem funkcjonariuszy piotrkowskiej drogówki.

Do konkurencji sprawdzającej umiejętność jazdy samochodem z talerzem Stewarda przystąpiło 16 uczestników, po jednym z każdej drużyny. Tutaj technikę jazdy oceniał przedstawiciel z piotrkowskiego WORD-u. Nad przebiegiem kolejnej konkurencji dotyczącej wiedzy praktycznej i teoretycznej z udzialania pierwszej pomocy przedmedycznej czuwał przedstawiciel Ratownictwa Medycznego. Turniej zakończył się o godzinie 14:00. Nagrody oraz dyplomy uczestnikom eliminacji oraz ich opiekunom wręczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim – podinsp. Jacek Rzepkowski we współpracy z kierownictwem Word-u. Podziękował funkcjonariuszom, uczestnikom oraz ich opiekunom za zaangażowanie w to przedsięwzięcie, podkreślając jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Eliminacje regionalne przebiegły bez przeszkód. Poziom uczestników był zróżnicowany.W klasyfikacji drużynowej pierwsze dwa miejsce zajęli uczniowie z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych , reprezentujący Kleszczów. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radomsku.Rónież indywidualnie okazali się najlepsi uczniowie z Kleszczowa.Do kolejnego etapu – tym razem -Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego zakwalifikowało się pierwsze 6 najlepszych drużyn. Zwycięskie drużyny przystąpią do kolejnej rywalizacji 30 maja 2018 roku na terenie Wojewódzkeigo Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.

Kolejna już edycja Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego to stała forma profilaktyki mającej na celu szerzenie idei bezpieczeństwa związanej ze znajomością przepisów ruchu drogowego oraz techiki jazdy pojazdami mechanicznymi.