Ślubowanie nowo przyjętych policjantów - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

23 kwietnia 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci .Wręczono także nagrody funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie.

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński , Komendanci Miejscy/Powiatowi, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Przedstawicielka Wojewody Łódzkiego Pani Izabela Sabiniewicz, Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego kom.Krzysztof Balcer, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

30 nowo przyjętych policjantów (6 kobiet i 24 mężczyzn) rozpoczęło służbę w kwietniu 2018 roku, było to drugie przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Po raz pierwszy szeregi łódzkiej policji zasilili nowo przyjęci w marcu, były wśród nich 4 kobiety  i 20 mężczyzn.

Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał  Komendant Wojewódzki Policji  insp. Andrzeja Łapińsdkiego.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs  podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem uroczystej zbiórki było wręczenie nagród i wyróżnień funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Komendant Główny i Wojewódzki Policji nagrodzili  39 funkcjonariuszy z naszego garnizonu.