„Bezpieczne przejście dla pieszych” - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczne przejście dla pieszych”

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wychodząc naprzeciw wyzwaniu dotyczącemu ograniczenia liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych, w dniu 26 czerwca 2018 roku zaplanował na terenie województwa łódzkiego kolejną trzecią edycję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego, tym razem pod nazwą „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Niestety w ostatnim okresie w porównaniu do lat ubiegłych, na terenie województwa łódzkiego odnotowano – zauważono, w stosunku do wszystkich wypadków drogowych, wzrost o ponad 50 wypadków i wzrost o blisko 60 osób rannych z udziałem pieszych, a ponadto wzrost o ponad 30 wypadków na przejściach dla pieszych z winy kierującego.

 

 

 Poza tym miały miejsce wypadki z skutkiem śmiertelnym rowerzystów, wobec których kierujący pojazdami silnikowymi podczas wykonywania manewru wyprzedzania, nie utrzymywali bezpiecznego odstępu, który wg prawa o ruchu drogowym nie może być mniejszy niż 1 metr od wyprzedzanego rowerzysty.

 

Głównym celem działań jest podniesienie bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i rowerzystów ukierunkowane i skoncentrowane na relacji : kierujący – pieszy/rowerzysta, podczas których funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie kierujących wobec nich. 

 

Piesi są tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ nie są chronieni jakimikolwiek osobistymi środkami technicznymi, a w kontakcie z jadącym samochodem najczęściej nie mają szans na przeżycie. Badania wskazują, że pieszy przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 50 km/h ma statystycznie tylko około 50 % szans na przeżycie, ale już przy prędkości kolizyjnej wynoszącej 80 km/h, jego szanse na przeżycie są bliskie zeru. Dlatego też, rozwiązaniem optymalnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest rozdzielenie ruchu pieszych i pojazdów. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, w związku z czym niezbędne jest  zachowanie odpowiednich reguł ostrożności.

Pieszy, co do zasady, poruszając się po drodze ma obowiązek ustępować miejsca najeżdżającemu pojazdowi, poza przypadkami, gdzie pieszemu przysługuje pierwszeństwo, jak choćby na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Przejście to powinno być dla pieszego swoistym azylem bezpieczeństwa, jednak w realnym ruchu drogowym prawa pieszych nie zawsze są respektowane przez kierowców. Piesi powinni więc zachować szczególną ostrożność nie tylko po to, aby spełnić obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim by zadbać o własne życie i zdrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym co należy podkreślić, również na przejściu dla pieszych. Pieszy musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szansę kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się.

Piesi decydują o swoim bezpieczeństwie również w innych sytuacjach drogowych, w szczególności kiedy poruszają się po zmroku poza obszarem zabudowanym. W takim bowiem przypadku, piesi widzą światła nadjeżdżającego pojazdu, ale kierowca ich nie widzi. W związku z tym, ustawowy obowiązek używania elementów odblaskowych przy poruszaniu się po zmroku po drodze poza obszarem zabudowanym ma swoje głębokie uzasadnienie merytoryczne, bo nawet mały element odblaskowy może uratować życie.

  • akcja bezpieczne przejście dla pieszych w Opocznie
  • łodzka akcja Bezpieczne przejście dla pieszych
  • łodzka policja w akcji bezpieczne przejście dla pieszych