Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Propozycja Porozumienia z dnia 23.10.2018 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych

23 października 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim oraz Pełnomocnikiem ds. kontaktów ze związkami zawodowymi panem Edwardem Zarembą. Spotkanie dotyczyło realizacji postulatów Federacji z dn. 12 marca 2018 r. W trakcie spotkania został przedstawiony pisemny projekt porozumienia.

Podczas  spotkania po raz pierwszy został przedstawiony pisemny projekt porozumienia. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na początek listopada. Na spotkaniu strona związkowa odniesie się do propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pisemny projekt porozumienia:

 

(źródła: MSWiA oraz NSZZ Policjantów)