Żywa lekcja patriotyzmu - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Żywa lekcja patriotyzmu

Policjanci oraz młodzież uczestniczyli w żywej lekcji historii poświęconej odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Osobiste wspomnienia z okresu walki o niepodległość i odradzania się państwa polskiego przedstawił prof. mjr Jan Berner, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Pabianicach.

100-lecie odzyskania niepodległości to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. W tym roku, w powiecie pabianickim, tak jak i w całym kraju, obchody święta niepodległości mają wyjątkowy charakter. Pabianiccy policjanci na czele z komendantem powiatowym insp. Cezarym Petrusem, będącym w Honorowym Komitecie Obchodów 100-lecia Niepodległości zorganizowali wyjątkową lekcję patriotyzmu.

Cyprian Kamil Norwid powiedział kiedyś, że historia jest siłą, bo stanowi wiarygodne zbiorowiska nagich faktów, ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii. W zdobywaniu wiedzy z zakresu historii nie należy poprzestawać na uczeniu się dat i nazwisk (choć i one są ważne), ale słuchać wspomnień starszych pokoleń, bo niosą ze sobą wartości, które czasem trudno znaleźć w podręcznikach. Wśród nas żyją inspirujące postacie, dzięki którym historia staje się przyjemnością. Jedną z nich jest rodowity pabianiczanin, prof. mjr Jan Berner, prezes pabianickiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W latach 1944-1950 był łącznikiem AK/WiN na terenie Pabianic i okolic. Przez całe życie identyfikuje się z etosem Armii Krajowej i polską tradycją niepodległościową. Koło związku, któremu przewodniczy blisko współpracuje z pabianickimi szkołami, pomagając w wychowaniu młodego pokolenia oraz upowszechnianiu wiedzy wśród młodzieży i społeczności lokalnej o historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Jego osobiste wspomnienia z okresu walki o niepodległość i odradzanie się państwa polskiego były inspiracją dla pabianickiej policji do zorganizowania w przeddzień rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości żywej lekcji historii. Dzięki przychylności dyrekcji Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach pani Agnieszki Kulpińskiej-Górskiej, uczniowie tej szkoły, policjanci oraz klasa mundurowa Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać wykładu prof. Jana Bernera poświęconego niezłomnej walce naszego narodu o niepodległą ojczyznę. Jego dzieciństwo i młodzieńcze lata przypadły na okres II wojny światowej. Okrucieństwo tamtych lat pamięta do dziś.  Ze wzruszeniem opowiada losy swojej rodziny. Aresztowanie ojca, jego wywózkę do Niemiec, przesiedlenie z matką w żydowską część miasta Pabianic.  -  Pamiętam fragment życia związany z Żydami. Niemcy w czasie wojny prowadzili ich ul. Warszawską na stadion Włókniarza. Był wtedy mróz, śnieg. Teren był ogrodzony. Bez jedzenia, w marnych okryciach czekali tydzień na wywiezienie. Był płacz małych dzieci, rozpacz bezbronnych ludzi. Wrzucałem im przez płot jedzenie i ubrania. Jako mały chłopiec bardzo to przeżyłem i nigdy tego nie zapomnę – opowiadał. Z pełną pasją zobrazował także walkę polskich lotników startujących z polowego lotniska w Widzewie koło Ksawerowa do walki z niemieckimi bombowcami we wrześniu 1939 roku oraz bohaterską walkę artylerzysty ppor. Józefa Salwy, który do wyczerpania amunicji niszczył napierające na Pabianice niemiecki czołgi.  Osobiste wspomnienia przeplatane akademickim wykładem były żywą lekcją patriotyzmu, której ze wzruszeniem i zaciekawieniem przysłuchiwało się młode pokolenie. Prof. Jan Berner apelował do młodzieży, by kultywowała pamięć i polską tradycję niepodległościową. - Kochajmy nasz kraj i dbajmy o naszą ojczyznę – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia.

Głos zabrał szef pabianickiej policji insp. Cezary Petrus.  – Dzisiaj w sposób szczególny mamy możliwość spotkać się z fragmentem naszej historii, fragmentem tych 100 lat. Oby naszemu pokoleniu nie było dane zakładać na ramię opaski AK – mówił komendant. Cytując słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem” i słowa Papieża Jana Pawła II „Naród, który traci pamięć jest narodem bez przyszłości” dziękował prof. Janowi Bernerowi za niezłomność i dbanie o pamięć na temat walki o niepodległość RP. Ta pamięć, krzewienie patriotyzmu oraz pielęgnowanie wartości i wzorów postępowania wedle roty ślubowania oraz zasad etyki zawodowej policjanta jest także swoistym drogowskazem w ciężkiej, zaszczytnej i odpowiedzialnej służbie pabianickiej Policji.