"Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

NASZA KREW- NASZA OJCZYZNA – pod takim hasłem została poraz kolejny zorganizowana w garnizonie łódzkim akcja honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 100 - lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 29 listopada 2018 od godziny 08:30 do 11:30 pracownicy RCKiK w Łodzi oczekiwali na krwiodawców w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71. W akcji jako pierwszy krew oddał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi mł. insp. Michał Ledzion.

W punkcie poboru krwi stawiło się dzisiaj 15 funkcjonariuszy. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości oraz Zdrowia. Z dniem 19 maja 2015 roku stały patronat nad akcją Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA objął Polski Czerwony Krzyż.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach, gdy zagrożone jest ludzkie życie. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Kolejna, cykliczna zbiórka krwi na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbędzie się 31 stycznia 2019 r.

W ogólnopolskiej akcji wzięli przedstawiciele wszystkich służb mundurowych. Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była sześciokrotnie.