Porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

21 marca Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu mł. insp. Grzegorz Radzikowski podpisał porozumienie z Burmistrzem Łowicza Krzysztofem Janem Kalińskim w sprawie służb ponadnormatywnych.

21 marca 2019 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące służb ponadnormatywnych na terenie Łowicza. W Urzędzie Miejskim w Łowiczu Burmistrz Miasta Łowicza - Krzysztof Jan Kaliński oraz Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu - mł. insp. Grzegorz Radzikowski podpisali stosowny dokument w tej sprawie. W tym roku dzięki staraniom Szefa łowickich policjantów porozumienie zostało podpisane na kwotę 70 tysięcy złotych, wyższą o 5 tysięcy złotych w porównaniu z minionym rokiem. Dzięki takiemu wsparciu, na ulicach Łowicza pojawi się więcej policjantów, którzy strzec będą bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Przyznane przez władze miasta środki finansowe są przeznaczone na dodatkowe służby, które będą pełnione przez łowickich stróżów prawa na terenie miasta Łowicza już od 1 kwietnia. Umundurowane patrole piesze będą kierowane do służby w rejony najbardziej zagrożone przestępstwami i wykroczeniami szczególnie o charakterze chuligańskim, wytypowane na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale z uwzględnieniem sugestii płynących od władz miejskich. Ponadto mundurowi będą zapewniać ład i porządek podczas zbliżających się imprez masowych, zgodnie z kalendarzem miejskim. Służby te będą odbywać się do końca 2019 roku.