Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wielkanocne spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Kilkadziesiąt osób, podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, wzięło udział w spotkaniu wielkanocnym, które odbyło się 15 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pod opieką stowarzyszenia znajduje się obecnie około 240 rodzin w całym kraju. Udział w wielkanocnym spotkaniu wzięli m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw logistyki Włodzimierz Kalinowski, Irena Zając – prezes fundacji oraz członkowie zarządu - mł. insp. Barbara Żebrowska (wiceprezes) i Zenon Parchimowicz (sekretarz). Całość przedsięwzięcia przygotowała Wioletta Skowyra - pełnomocnik KWP w Łodzi do kontaktów z fundacją. Symbolicznego poświęcenia pokarmów dokonał ks. ppor. Jacek Syjud - kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi. Na zakończenie podopieczni fundacji otrzymali okolicznościowe upominki.

Misja i cele

Rolą fundacji istniejącej od 21 lat jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Cele te realizowane są poprzez przyznawanie zapomóg materialnych i finansowych oraz stypendiów naukowych sierotom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z funduszy stowarzyszenia organizowane są również kolonie letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży, a także dofinansowywane koszty leczenia i rehabilitacji.

Dla wielu podopiecznych uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez fundację jest szansą na oderwanie się od codziennych problemów.

- Dzięki temu, że spotykam się ludźmi, którzy podobnie jak ja stracili bliską osobę - męża, ojca, udało mi się wyjść z żałoby i na nowo stanąć na nogi. To oni przywrócili mi chęć do życia i sprawili, że znów uwierzyłam w siebie – mówi pani Ania, której mąż zmarł na służbie w wieku zaledwie 43 lat.

Policyjna „rodzina” fundacji trzyma się razem, a jej podopieczni chętnie biorą udział w organizowanych przez zarząd przedsięwzięciach. Jak się okazuje, młode pokolenie nierzadko decyduje się również na związanie swojej przyszłości zawodowej z formacją, wstępując do Policji.

Przekaż 1% z podatku

Fundusze na działalność fundacji pochodzą w dużym stopniu z dobrowolnych składek, nie tylko od osób związanych ze środowiskiem policyjnym, ale również tych, którym leży na sercu dobro podopiecznych stowarzyszenia.

- Spływa do nas bardzo wiele zgłoszeń odnośnie organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu zebranie funduszy na działalność fundacji - począwszy od zbiórek charytatywnych, na różnego rodzaju biegach i przedsięwzięciach sportowych kończąc - mówi Irena Zając, prezes zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć podopiecznych fundacji mogą przekazać na jej rzecz 1 procent podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS stowarzyszenia - 0000101309.

Tekst i fot.: Małgorzata Kosmala-Cybart, WKS KWP w Łodzi

  • Stół wielkanocny
  • Przemawia kapelan policji
  • Przemowa zaproszonych gości
  • Przemowa zaproszonych gości
  • Przekazanie świątecznych upominków
  • Przekazanie okolicznościowych upominków przez zastępce komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi Włodzimierza Kalinowskiego
  • Grupowe zdjęcie uczestników
  • Przekazywanie okolicznościowych upominków zaproszonym gościom
  • Przekazywanie okolicznościowych upominków zaproszonym gościom