Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo pieszych na drogach priorytetem Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli i Wójta Gminy Zduńska Wola

20 sierpnia 2019 r. Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska i Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha podpisali porozumienie w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach w gminie Zduńska Wola. Działania edukacyjne oraz wyposażenie "niechronionych" w elementy odblaskowe to główny cel programu kierowanego do mieszkańców gminy.

Program poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach w gminie Zduńska Wola jest wyrazem troski o ochronę życia i zdrowia mieszkańców gminy, a szczególnie dzieci. Jego celem jest kształtowanie postaw, zarówno dorosłych jak i najmłodszych, skutkujących odpowiedzialnym zachowaniem na drodze oraz wyposażenie niechronionych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe. Działania edukacyjne będą realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w trakcie spotkań profilaktycznych z dziećmi w klasach 0-III w szkołach podstawowych i przedszkolach. Przedsięwzięcia informacyjne z zakresu bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym będą też wpisywały się w organizowane przez samorząd imprezy i spotkania z mieszkańcami gminny.

Pierwsze lekcje z mundurowymi rozpoczną się we wrześniu w ramach corocznych działań policyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas których najmłodsi otrzymają odblaskowe gadżety ufundowane przez Gminę Zduńska Wola.