Wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Łodzi - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Łodzi

4 i 5 września 2019 roku Komenda Miejska Policji w Łodzi wraz z funkcjonariuszami ze Zgierza, Pabianic, Koluszek oraz Oddziału prewencji Policji i Placówki Straży Granicznej w Łodzi zrealizowała całodobowe działania w których szczególny nacisk został położony na przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości samochodowej, włamaniom do obiektów; kontrole miejsc zażywania, rozprowadzania środków odurzających jak również miejsc wskazanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Sprawdzano również obiekty gdzie przebywają cudzoziemcy, pod kątem sprawdzenia legalności ich pobytu na terenie RP.

W ramach przeprowadzonych działań  przeprowadzono 369 interwencji podczas których wylegitymowano 543 osoby. Zaowocowało to zatrzymaniem 10 osób w tym 6 posiadających substancje zakazane, jednego sprawcę kradzieży mieszkaniowej oraz 2 cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie Polski. W ręce funkcjonariuszy wpadło 8 osób poszukiwanych do osadzenia w Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym.

Podczas tych dwóch dni działań policjanci skontrolowali 156 samochodów oraz nałożyli 249 mandatów karnych głównie za wykroczenia w ruchu drogowym oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Działania te niewątpliwe przyczyniły się po poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Łodzi, dlatego też policjanci nie wykluczają, iż podobne akcje na terenie Łodzi będą powtarzane.

  • policjanci podczas działań ponadpowiatowych