O bezpieczeństwie z seniorami - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie z seniorami

Policjanci spotkali się z seniorami klubu ,,Złota Jesień”, by rozmawiać o ich bezpieczeństwie w ruchu drogowym i miejscu zamieszkania.

Spotkanie z seniorami z Klubu Seniora ,,Złota Jesień” miało na celu zwiększenie świadomości osób starszych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmianę postaw poprzez pokazanie, jak należy zachować się w sytuacjach, występujących na co dzień w ruchu drogowym. Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia od dawna pozostaje jednym z głównych obszarów działań profilaktycznych pabianickich policjantów i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym jako: pieszych, rowerzystów, kierowców oraz pasażerów.

Edukacyjne pogadanki pozwoliły im przypomnieć sobie najważniejsze zasady: jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze; jak i kiedy stosować elementy odblaskowe; jak sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem; jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, kierowca i pieszy oraz jak na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem. O najważniejszych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, konsekwencjach nieprzestrzegania zasad w ruchu drogowym oraz danych statystycznych, uwzględniających poszkodowanych powyżej 60 roku życia, mówił sierż. szt. Michał Łyszkowski z pabianickiej drogówki. - Analiza wieku sprawców zdarzeń drogowych wskazuje, że duże zagrożenie powodują osoby powyżej 60 roku życia. W pierwszym półroczu 2019 roku osoby te spowodowały na terenie powiatu pabianickiego 133 zdarzenia drogowe, w tym 3 wypadki, w których jedna osoba zginęła, a 2 zostały ranne. W analogicznym okresie 2018 roku policjanci odnotowali 107 zdarzeń drogowych, w tym 6 wypadków, gdzie była jedna ofiara śmiertelna, o 6 osób zostało rannych. Seniorzy powyżej 60 r.ż. to również poszkodowani i ofiary śmiertelne w wyniku zdarzeń drogowych. W I półroczu tego roku w 8 wypadkach zginęły 2 osoby, a 7 zostało rannych. W ubiegłym roku od stycznia do końca czerwca w 9 wypadkach była jedna ofiara śmiertelna, a 10 osób zostało rannych. Podkreślał też, że w okresie jesienno-zimowym znacząco wzrasta liczba wypadków z udziałem pieszych. Ma na to wpływ m.in. wcześniej zapadający zmrok i trudne warunki atmosferyczne. Stąd też każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym i nie jest na chodniku lub drodze dla pieszych, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Elementy odblaskowe bez względu na formę lub kolor zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w taki sposób, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.

Podczas spotkania poruszano też wiele tematów związanych z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania. Profilaktyk społeczny, mł. asp. Aleksandra Białkowska uwrażliwiała seniorów na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa oraz jak należy postępować w przypadku takiego zagrożenia. Zwróciła uwagę na oszustwa metodą na „wnuczka”, „córkę”, „pracownika socjalnego”, „policjanta”, jak również kradzieże kieszonkowe, kradzieże z włamaniem do mieszkań, a także przestępstwa związane z internetem i telefonią komórkową.

 

  • policjant na spotkaniu z seniorami
  • policjanci na spotkaniu z seniorami