Stacja Kobiet na Dworcu Fabrycznym w Łodzi - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Stacja Kobiet na Dworcu Fabrycznym w Łodzi

Z okazji przypadającego na dzień 8 marca 2020 roku Święta Kobiet, wzorem ubiegłych lat, Łódzka Kolej Aglomeracyjna zorganizowała imprezę tematyczną pod nazwa „Stacja Kobiet 2020”. Przy okazji wydarzenia promowany był zdrowy styl życia oraz profilaktyka prozdrowotna kierowana dla Pań w różnym wieku. Cyklowi pokazów i degustacji towarzyszyły pokazy artystów. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć również policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

6 marca 2020 roku na Dworcu Fabrycznym w Łodzi, podczas panelu tematycznego poświęconemu bezpieczeństwu kobiet w ramach wydarzenia odbywającego się pod nazwą „Stacja Kobiet”, krótką prelekcję wygłosił instruktor wyszkolenia strzeleckiego oraz techniki i taktyki interwencji asp. sztab. Andrzej Zieliński z Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Łodzi. Policjant przybliżył słuchaczom tajniki samoobrony i wskazał jak należy się zachowywać w sytuacjach realnego zagrożenia. Ponieważ teorii musi towarzyszyć praktyka, zaraz po wystąpieniu instruktora, odbył się pokaz interwencji policyjnych. W trakcie zaimprowizowanych sytuacji, prowadzący ćwiczenia policjanci pokazywali jak uchronić się przed atakiem nożem, pałką lub innym niebezpiecznym narzędziem. Każdemu pokazowi towarzyszyło precyzyjne omówienie zastosowanej techniki samoobrony oraz wskazanie w jakich sytuacjach będzie ona najbardziej skuteczna. Wystąpienie spotkało się z niezwykle żywiołową reakcją i zainteresowaniem ze strony zgromadzonych osób. Część spośród przybyłych Pań zadeklarowała podniesienie swoich umiejętności w zakresie samoobrony i przyszły udział w zajęciach podnoszących swoje kwalifikacje w tym zakresie.

  • Pokaz techniki samoobrony. Policjant stojący na podeście omawia technikę interwencji stosowaną przez drugiego instruktora.
  • Policjanci prezentują techniki samoobrony. Pozorant leży na ziemi. Z dwóch stron do mężczyzny podchodzą policjanci z wyciągniętą bronią.
  • Policjant z podestu omawia techniki interwencji. Drugi funkcjonariusz prezentuje ww. techniki z pozorantem.
  • Policjant z podestu omawia techniki interwencji. Drugi policjant prezentuje dźwignię na ręce pozoranta.