Kolejne porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Kolejne porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych

Na łowickich ulicach będzie więcej policjantów. To za sprawą porozumienia podpisanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu - mł. insp. Grzegorza Radzikowskiego oraz Burmistrza Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego.

20 marca 2020 roku Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu mł. insp. Grzegorz Radzikowski podpisał porozumienie z Burmistrzem Łowicza Krzysztofem Janem Kalińskim w sprawie służb ponadnormatywnych. Porozumienie opiewa na kwotę 70 tysięcy złotych. Dzięki takiemu wsparciu, na ulicach miasta pojawi się więcej policjantów, którzy strzec będą bezpieczeństwa mieszkańców Łowicza. Przyznane przez władze miasta środki finansowe są przeznaczone na dodatkowe służby, które będą pełnić łowiccy stróże prawa.Umundurowane patrole piesze będą kierowane do służby w rejony najbardziej zagrożone przestępstwami i wykroczeniami, wytypowane na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale z uwzględnieniem sugestii płynących od władz miejskich. Dodatkowe patrole piesze rozpoczną się od 1 kwietnia.

  • policjanci patrolują miasto
  • policjanci patrolują miasto