ZAPRASZAMY W SZEREGI POLICJI - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

ZAPRASZAMY W SZEREGI POLICJI

Wznowiona została procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Sieradzcy policjanci odwiedzili urzędy i instytucje na terenie miasta promując swój zawód i zachęcając do wstąpienia w nasze szeregi.

Ruszyła rekrutacja do służby w łódzkiej policji z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego wobec występujących zakażeń wirusem SARS -Co-V2.

W dniu 24 czerwca 2020 r. sieradzcy policjanci na terenie urzędów i instytucji w naszym mieście prowadzili działania promocyjne zachęcające do wstąpienie do służby. W miejscach ogólnodostępnych umieszczone zostały plakaty oraz ulotki zawierające informacje na temat poszczególnych etapów rekrutacji oraz wymagań, które musi spełniać kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby.

W indywidualnych rozmowach z policjanci wyjaśniali osobom zainteresowanym procedury jakie obowiązują przy przyjęciu do służby. Z rąk policjantów osoby te otrzymały ulotki związane z promocją zawodu oraz wymagane formularze dokumentów. Funkcjonariusze informowali również gdzie można uzyskać wiedzę na temat procedury rekrutacyjnej.

Przypominamy!

Od poniedziałku 22 czerwca 2020r. umożliwiamy także przyjmowanie dokumentów do służby w Policji w jednostkach powiatowych i miejskich w całym województwie.

Na kandydatów czekamy również w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu na
ul. Sikorskiego 2 w  godz. 7.30 -  15.30. Szczegółowe informacje  można uzyskać również uzyskać  pod numerem tel. 47 845 14-16, 47 845 17-09.

Kandydaci, którzy składają dokumenty lub przystępują do poszczególnych procesów rekrutacji zobowiązani są być zaopatrzeni w środki ochronne w postaci rękawiczek i maseczki zakrywającej usta i nos, a także swojego środka pisarskiego (długopis lub pióro).

WAŻNE!!! DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI JUŻ DOKUMENTY!

KANDYDACIE DO SŁUŻBY BĄDŹ GOTOWY I CZEKAJ NA TELEFON!

ZAPRASZAMY  W NASZE SZEREGI!