Uroczysta odprawa kadry kierowniczej policji garnizonu łódzkiego - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta odprawa kadry kierowniczej policji garnizonu łódzkiego

2 września 2016 roku na auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa garnizonu łódzkiego, na które zaproszony został Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp.Andrzej Łapiński wprowadził powołanych z dniem 1 września Komendantów Powiatowych i ich Zastępców, wręczył odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody finansowe łódzkim policjantom oraz osobom zasłużonym dla Policji.

 

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński przedstawił powołanych Komendantów Miejskich/Powiatowych oraz ich Zastępców, którzy swoje funkcje objęli 1 września 2016 roku a są to:

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz.  mł. insp.      Szymon  HERMAN

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach  podinsp.   Tomasz  JARMAKOWSKI

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach   podinsp.      Jarosław ZIELIŃSKI

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli  podinsp.      Jarosława  TOKARSKIEGO

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu  podinsp.      Cezary KACPRZAK

Ponadto  insp. Andrzej Łapiński  wręczył  Srebrne Medale za Długoletnią Służbę przyznane Postanowieniem  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  22 czerwca 2016 roku

- podinsp. Jarosławowi ZIELIŃSKIEMU  I Z-CY KOMENDANTA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH

- Panu   Pawłowi  WAWRZYŃCZAKOWI  Z-CY NACZELNIKA WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP W ŁODZI

- Pani  Elżbiecie  FLISZEWSKIEJ  AUDYTOR  WEWNĘTRZNY KWP W ŁODZ.

Zostały również wręczone odznaczenia nadane Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z  dnia 14 Lipca 2016 roku i tak: Medalem Za Zasługi Dla Policji zostali odznaczeni

SREBRNYM

- st. kapitan Marcin Adamiak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Kutnie

- Pan Zdzisław Kostrzewa Wójt Gminy Nowe Ostrowy – Kutno

- Pan Dariusz Kubus  Wójt Gminy w Andrespolu – Łódź-Wschód

- Pan Marcin Witko Prezydent  Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

BRĄZOWYM

-Pan Wojciech Bachliński  Dyrektor Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego

-Pan Wojciech Badura Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków

-Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki

-Pan Janusz Błaszczyński Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sulejowie

- kapitan Rafał Grzejszczak Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej   w Łodz

-Pan Marcin Holak Wójt Gminy Budziszewice

-Pan Krzysztof Jażdżyk Prezydent Miasta Skierniewice

- st. brygadier Paweł Kardas Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

-  Pan Bogdan Kącki Wójt Gminy Inowłódz

-Pan Krzysztof Kuliński Wójt Gminy Grabica – Piotrków Tryb.

-Pan Artur Pawlak Wójt  Gminy Ujazd – Tomaszów Maz.

- Pan Czesław Pędzik Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa – Sieradz

- Pani Longina Soboń Komenda Powiatowa Policji  w  Bełchatowie

- Pan Przemysław Staniszewski Prezydent Miasta Zgierza

- Pan Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa – Łask

-Pan Piotr Wojtysiak Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego

- Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew - Sieradz

Ponadto Decyzją Ministra  Spraw Wewnętrznych I Administracji Nr 2 z dnia  21 czerwca 2016 Roku

ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT zostali odznaczeni

ZŁOTĄ ODZNAKĄ

1 insp.         Dariusz             PARTYKA               KOMENDANT POWIATOWY POLICJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WIERUSZOWIE

2 mł. insp.  Wojciech          TATAR                    I Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W TOMASZOWIE MAZ.

3 mł. insp.    Dariusz                CHMIELNICKI       GŁOWNY KSIĘGOWY N-K WYDZ. FINANSÓW KWP W ŁODZI

4 mł. insp.  Dariusz              DITRYCH                NACZELNIK WYDZ. ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP W ŁODZI

5 podinsp.  Rafał                  MROZOWSKI        Z-CA NACZENIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KWP WV ŁODZI                      

6 podkom.  Adam                PROSTACKI           P.O. Z-CY NACZELNIKA WYDZ. GOSPODARKI MATERIAŁOWO-TECHNICZNEJ KWP W ŁODZI

SREBRNĄ ODZNAKĄ

 mł. insp. w stanie spoczynku Piotr ZACHARSKI     KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 

insp.         Grzegorz   DZIERZKOWSKI             KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W WIELUNIU                      

 insp.          Piotr         NOWICKI        KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W PIOTRKOWIE TRYB.

mł. insp.  Zbigniew    POLEK  I Z-CA SKOMENDATA POWIATOWEGO W ŁASKU

mł. insp.    Ewa           ROSOŁ  NACZELNIK WYDZ. KADR I SZKOLENIA KWP W ŁODZI

insp.   Mariusz          CICHOSZ KIEROWNIK OŚRODKA SZKOLENIA POLICJI W ŁODZI Z/S W SIERADZU

podinsp. Anita           TIM-WARCHAŁ  NACZELNIK WYDZ. GOSPODARKI MATERIAŁOWO-TECHNICZNEJ

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ

 podinsp.                     Robert   BUCZKOWSKI I Z-CA KOENDANTA POWIATOWEGO POLICJI POWIATU ŁODZKIEGO WSCHODNIEGO

podinsp.                Jarosław  JANUS            NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KWP W ŁODZ   

nadkom.                Radosław  BIENIEK        I Z-CA KOENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KUTNIE

asp.sztab. w stanie spoczynku Andrzej JAREK     WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA KWP W ŁODZI

 

 

Zostały również wręczone nagrody pieniężne przyznane przez MINISTERA SPARW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z okazji Święta Policji funkcjonariuszom:


asp. szt.       ARKADIUSZ               KACZMAREK         – KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU
asp. szt.       KRZYSZTOF              PIECHOTA             – KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BRZEZINACH
st. asp.         PIOTR                         KOTLICKI             - WYDZ. DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ KWP W ŁODZI
asp.              ARTUR                        SIWEK                    - KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYB.
sierż.            BARTŁOMIEJ              PIETRASIK             - ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W ŁODZI

 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI  za wzorowe wykonywanie zadań słuzbowych wyróznił nagrodą pieniężną czworo policjantów:

st.sierż. MARTA MYSUR - KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

sierż. DOMINIKA GAPIŃSKA - KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PODDĘBICACH

nadkom. GRZEGORZ KUROPATWA - SEKCJA LOTNICTWA POLICJI SZTABU POLICJI

st.asp. WOJCIECH JAKSA - SEKCJA LOTNICTWA POLICJI SZTABU POLICJI

 

Natomiast KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI 2016 roku przyznał nagrodę pieniężną funkcjonariuszowi Oddziału Prewencji Policji w Łodzi , za profesjonalne pokierowanie siłami Policji ,co w konsekwencji zapobiegło konfrontacji  zantagonizowanych ze sobą kibiców kom. Tomaszowi  ŚMIETAŃSKIEMU. Nagrodę od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lodzi otrzymała również kom. MARTA GAŁĄZKA z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.