Aleja Dębów Pamięci Policjantów II RP Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Aleja Dębów Pamięci Policjantów II RP Ofiar Zbrodni Katyńskiej

29 września 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego w Łodzi odbyła się uroczystość posadzenia kolejnych drzew w Alei Dębów Pamięci Policjantów II RP Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

 

W uroczystości uczestniczyli:

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej ksiądz biskup Marek Marczak

Archidiecezjalny Duszpasterz Policji w Łodzi ksiądz ppor. Jacek Syjud

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Andrzej Dera

w im. Poseł na Sejm RP: Radna Rady Miejskiej Pani Marta Wendzel

Wicewojewoda Łódzkie Pan Karol Młynarczyk

W im. Marszałka Województwa Łódzkiego: Doradca Marszałka Pani Jolanta Chełmińska

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Pan Tomasz Trela

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi ppłk Wiesław Jaskulski

Dyrektor Izby Celnej w Łodzi mł. insp. celny Piotr Walczak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Pan Dariusz Pieniak

Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi kpt. SG Rafał Grzejszczak

w im. Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Pan Marek Marusik, Pani Katarzyna Chodak

w im. Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi:  Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Joanna Żelazko

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Pan Marek Kondraciuk

Dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych  w Łodzi Pan Piotr Machlański

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi dr n. med. Wiesław Chudzik

Dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi Pan Piotr Zawilski

Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Natalia Patorska-Grzelewska

w im. Łódzkiego Kuratora Oświaty Pan Jerzy Śnieć

w im. Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi ppor. Jakub Białkowski

w im. Dyrektora Muzeum Katyńskiego dr Tomasz Szczepański

Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin w Łodzi Pan Adam Przepałkowski                  

Prezes Związku Sybiraków w Łodzi Pan Stanisław Jurkin

Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi Pan Eugeniusz Lipert

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi Pan Zdzisław Pełka

Sekretarz Zarządu Region Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność Pan Irenusz Wach

Komendanci Miejscy i Powiatowi łódzkiego garnizonu Policji, Dowódca SPAP i OPP
w Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się programem słowno-muzycznym zaprezentowanym przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi, po czym wszyscy zgromadzeni przeszli na teren obok szkoły, gdzie miało miejsce posadzenie 6 nowych dębów pamięci, są one symbolem
6 funkcjonariuszy Policji Państwowej Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

aspiranta Jana Chęcińskiego,
aspiranta Józefa Jeneralczyka,
aspiranta Wincentego Statkiewicza,
aspiranta Jana Stoińskiego,
aspiranta Józefa Westfala,
aspiranta Józefa Wolaka.

Sadzenia dębów dokonali przedstawiciele rodzin zamordowanych policjantów. Następnie Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej ksiądz biskup Marek Marczak dokonał aktu poświęcenia dębów pamięci.

Po zasadzeniu drzewek nadkomisarz Arkadiusz Rubajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odczytał Apel Pamięci.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych: złotych i srebrnych Krzyży Zasługi oraz odznaczeń Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi: Krzyży Miednoje 1940.

Odznaczeniami państwowymi zostali uhonorowani członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, a Krzyż Miednoje 1940 otrzymali I Wiceprezydent Miasta Łodzi
i dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 10 w Łodzi.

Elementem wieńczącym spotkanie były przemówienia: Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wicewojewody Łódzkiego, Doradcy Marszałka Województwa Łódzkiego,
I Wiceprezydenta Miasta Łodzi, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi.

  • uroczystość związana z Aleja Dębów Pamięci
  • uroczystość związana z Aleją Dębów Pamięci
  • uroczystość Dęby Pamięci Policjantów
  • uroczystośc dotycząca Dębów Pamięci Policjantów
  • uroczystość sadzenia kolejnego drzewka Pamięci
  • Dęby pamięci Policjantów
  • Aleja Dębów Pamięci Policjantów
  • wyróżnienia podczas uroczystości Dębów Pamięci Policjantów
  • uroczystość Dębów Pamięci Policjantów
  • uroczystość związana z sadzeniem nowych drzewek w Alei Dębów Pamięci Policjantów