Forum idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Forum idei ku bezpieczeństwu i dialogowi społecznemu

19 października 2016 roku w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się odprawa służbowa połączona z FORUM IDEI KU BEZPIECZEŃSTWU i DIALOGOWI SPOŁECZNEMU. Z inicjatywy policji wzięli w nim udział przedstawiciele innych służb i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Reprezentant Wydziału Prewencji KWP w Łodzi omówił funkcjonowanie mapy zagrożeń w województwie łódzkim. Do połowy października 2016 roku zarejestrowano w Łódzkim blisko 6800 zgłoszeń, w całym kraju wpłynęło ich ponad 68 tys. Policjanci omawiając najczęściej zgłaszane zagrożenia podkreślali jak wiele z nich leży w kompetencjach innych służb.  Głos zabrał także przedstawiciel Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP , który mówił o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży. Kolejny prelegent zrelacjonował  zakres czynności podejmowanych przez Straż Łowiecką. Wszyscy zgodnie potwierdzili konieczność cyklicznych spotkań w ramach FORUM.

  • Forum
  • Forum
  • forum
  • forum
  • Forum
  • Forum