Ślubowanie nowo przyjętych policjantów - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

9 stycznia 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę 29 grudnia 2016 roku. Wówczas to szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 85 policjantów w tym 23 kobiety oraz 62 mężczyzn. Ceremonię poprzedziła msza święta celebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dr Kazimierza Zaleskiego. Następnie przystąpiono do oficjalnej uroczystości. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz kierownictwo Komend Miejskiej i Powiatowej Policji w Łodzi i Pabianicach

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 58 osób w tym 17 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym  nowo przyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendzie Powiatowej w Pabianicach, pozostali przyjęci, którzy składali ślubowanie w swoich jednostkach trafią do komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania insp. Andrzej Łapiński  powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

 

W 2016 roku szeregi łódzkiego garnizonu zasiliło  355 policjantów.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.