Komendanci - Kierownictwo - Policja Łódzka

Kierownictwo

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

nadinsp. Andrzej Łapiński

 
 

Nadinspektor Andrzej Łapiński urodził się w 1972 roku. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu  w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku związany z pionem kryminalnym, w pierwszych latach w KRP w Białymstoku później w Centralnym Biurze Śledczym KGP gdzie jako Naczelnik zajmował się m.in. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i wywiadem kryminalnym. Od października 2013 roku był Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku a wcześniej  Komendantem Powiatowym Policji w Mońkach. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę,  Srebrną odznaką  „Zasłużony Policjant” , Brązowym Krzyżem Zasługi,  Złotą odznaką „Zasłużony Policjant”,  Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązową odznaką honorową "Podlaski Krzyż Floriański".
10 lutego 2016 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Ma żonę i dwójkę dzieci. Interesuje się informatyką.

 

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
tel. (42) 665-22-00

faks (42) 665-17-80     e-mail:  komendant@ld.policja.gov.pl

Komendant Wojewódzki sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi:

Wydziału Kontroli,
Zespołu Prawnego,
Wydziału Kadr i Szkolenia,
Wydziału Komunikacji Społecznej,
Wydziału Finansów,
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Stanowisk Samodzielnych,
Wydziału Psychologów,
Stanowiska Samodzielnego do Spraw Audytu Wewnętrznego,
Zespołu Prasowego

 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 insp. Tomasz Olczyk

 

 

Inspektor Tomasz Olczyk urodził się w 1974 roku. Jest łodzianinem, absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku jako funkcjonariusz kompanii patrolowo-interwencyjnej KRP Łódź – Widzew, następnie był detektywem Wydziału Kryminalnego. Stamtąd trafił do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, jednocześnie będąc członkiem Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców. W 2006 roku został kierownikiem sekcji do walki z przestępczością narkotykową, a następnie awansował na Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Odpowiadał również za pracę Nieetatowego Zespołu do walki z Przestępczością Pseudokibiców.  Przez ostatnie dwa lata był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.  5 marca 2015 roku objął funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu. 3 marca 2016 roku obiął stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi.
Insp. Tomasz Olczyk został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.
Komendant Tomasz Olczyk interesuje się sportem, szczególnie piłką nożną.
 

I Zastępca Komendanta  sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Kryminalnego,
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, 
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością,
Wydziału Techniki Operacyjnej,
Laboratorium Kryminalistycznego,
Wydziału do Walki z Korupcją,
Wydziału Wywiadu Kryminalnego,
Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową 

 

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Kryminalnych
tel. (42) 665-22-02 lub (42) 665-22-09 
faks (42) 665-17-20

 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji

insp. Jarosław Rybka

 

Inspektor Jarosław Rybka  urodził się w 1973 roku w Warszawie. Jest  absolwentem  Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Przez cały czas pełnienia służby związany był z pionem prewencji. Od  2004 do  2017 roku pełnił służbę w Komedzie Miejskiej Policji a następnie Wojewódzkiej w Olsztynie zajmując się problematyką ruchu drogowego oraz służbą konwojową. Ostatnio pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Komendzie Rejonowej Warszawa II. 18 września 2017 roku obiął stanowisko  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi.

Inspektor Jarosław Rybka  został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz  Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Komendant Jarosław Rybka interesuje się kolarstwem górskim oraz  żeglarstwem.
 

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę prewencyjną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Prewencji,
Wydziału Ruchu Drogowego,
Sztabu Policji,
Wydziału Postępowań Administracyjnych,
Wydziału Konwojowego
Oddziału Prewencji Policji
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi
oraz koordynuje współdziałanie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komendantami powiatowymi i miejskimi Policji. W ramach sprawowanego nadzoru zapewnia właściwą dyslokację służby patrolowej pododdziałów oraz za pośrednictwem kierowników podległych komórek organizacyjnych stwarza właściwe warunki do skutecznego ich wykorzystania w służbie.

 

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji:
tel. (42) 665-22-02 lub (42) 665-22-09
faks (42) 665-17-20

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki

 

Włodzimierz Kalinowski


Włodzimierz Kalinowski urodził się w 1953 r. w Warszawie, z wykształcenia mgr inż. elektryk – absolwent Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 r. jako Główny Energetyk w Zakładach Graficznych „Tamka” w Warszawie. Od 1983 r. pracował jako Kierownik Działu Inwestycji w Zakładach Wyrobów  Azbestowo-Cementowych w Małkini, od 1986 r. do 2009 r. pracował w służbie logistycznej Komendy Głównej Policji – ostatnio jako Zastępca Dyrektora Biura Logistyki w stopniu inspektora. Włodzimierz Kalinowski ma żonę i dwoje dzieci, interesuje się fotografią, grafiką komputerową oraz literaturą.

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę logistyczną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Łączności i Informatyki,
Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej,
Wydziału Inwestycji i Remontów,
Wydziału Transportu,
Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Logistyki
tel. (42) 665-22-00
faks (42) 665-17-80