Coś dla nastolatków – przepisy dotyczące kierowania motorowerem - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Coś dla nastolatków – przepisy dotyczące kierowania motorowerem

Spotykając się z młodzieżą często odpowiadamy na pytania w jakim wieku można kierować motorowerem? Czy można kierować posiadając kartę rowerową? Są również osoby, których nie interesują przepisy i kierują pojazdami nie posiadając do tego uprawnień.

Najczęściej zadawane nam pytania zarówno przez młodzież jak i rodziców dotyczy uprawnień do kierowania skuterami. Zgodnie z ustawą „O kierowaniu pojazdami” uprawnia prawo jazdy kategorii AM. Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” mówi, że motorower to jedno lub dwuśladowy pojazd, który wyposażony jest w silnik o pojemności nie przekraczającej 50 cm³ lub mocy ograniczonej do 4kW w przypadku silników elektrycznych i prędkości maksymalnej nie większej niż 45km/h.

Ubiegając się o kategorię AM należy spełnić następujące warunki:

1. mieć ukończone 14 lat i pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli kandydat nie jest pełnoletni,

2. uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,

3. odbyć kurs w ośrodku nauki jazdy,

4. zdać egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy,

Co z osobami, które zdobyły kartę motorowerową przez styczniem 2013 roku, kiedy to weszła w życie ustawa „O kierujących pojazdami”? Posiadacze nabytych uprawnień mogą korzystać z nich do osiągnięcia pełnoletniości. Następnie powinni zgłosić się do właściwego wydziału komunikacji, gdzie należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii AM, należy wykonać również badania lekarskie przewidziane dla kierowców.

Przypominamy! Osoby nie posiadające uprawnień narażają siebie i swoich opiekunów na konsekwencje prawne i finansowe w przypadku kontroli lub zdarzenia drogowego.

sierż. sztab. Małgorzata Lewandowska

 

 

  • motorower stojący poza drogą, obok oznakowany radiowóz