PRAKTYKI ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM I BRANDENBURGII - Archiwum 2013 - Policja Łódzka

Archiwum 2013

PRAKTYKI ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM I BRANDENBURGII

Na przełomie lutego/marca oraz w kwietniu i wrześniu 2013 r. odbyły się staże zawodowe policjantów i pracowników Policji zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

Celem tych przedsięwzięć było m.in. podniesienie kompetencji językowych, poznanie opinii publicznej mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą na temat wspólnych działań niemieckiej i polskiej Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapoznanie się z działaniami policji brandenburskiej w obszarze współpracy międzynarodowej. Ponadto policjanci mieli za zadanie lepiej poznać metody pracy danej służby, zaznajomić się z właściwymi dla kraju przepisami prawnymi i bazującymi na nich działaniami policyjno-taktycznymi.

Część ww. działań była realizowana w ramach projektu unijnego „W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej”, którego koordynatorem  był Pełnomocnik Prezydium Policji do Spraw Kontaktów Polsko-Niemieckich. Zajęcia prowadzone w ramach tego kursu zawierały m.in.: omówienie priorytetów i metod zwalczania przestępczości transgranicznej, przedstawienie pozycji i zadań niemieckiej/polskiej prokuratury w postępowaniu dochodzeniowym, prezentacja automatycznego systemu odczytywania numerów rejestracji samochodowych, odprawa do działań kontrolnych z Dyrekcją Fachową Służby Specjalne, przeprowadzenie kontroli w ramach poszukiwań w obszarze przygranicznym na terytorium niemieckim i polskim.

Jednym z miejsc odbywania praktyki był Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą we Frankfurcie nad Odrą, gdzie policjant z Rawy Mazowieckiej miał wiele sposobności na poznanie sposobu pracy brandenburskiej policji w przedmiotowym obszarze i na zaznajomienie się z obowiązującym tam prawem. Obserwował również współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami policji a prokuraturą oraz uczestniczył w spotkaniach roboczych. Odbył wizytę w jednostce policyjnej w Poczdamie, Zawodowej Wyższej Szkole Policji w Oranienburgu oraz Krajowym Urzędzie Kryminalnym w Ebenswalde.

Natomiast po stronie polskiej przeprowadzono praktyki zawodowe w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niemiecki kolega pełnił służbę wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi i Komisariatu Autostradowego Policji w Łodzi zs. w Sosnowcu. Działania uwzględnione w programie praktyk to m.in.:

 • przedstawienie stanowiska pracy policjantów Zespołu Organizacji Służby, wizyta w Centrum Zarządzania Ruchem Autostrady A2 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 • realizacja zadań wspólnie z patrolem pełniącym służbę radiowozem nieoznakowanym, wyposażonym w wideorejestrator;
 • udział w ogólnopolskich działaniach „Bus”, realizacja zadań w zakresie transportu drogowego;
 • działania kontrolne związane z akcją „Pasy”;
 • kontrola ładowności pojazdów dostawczych i ciężarowych z wykorzystaniem wagi stacjonarnej.

Realizacja  takich przedsięwzięć sprzyja zaznajomieniu się z obowiązującymi w danym kraju przepisami prawnymi oraz wykonywanymi na ich podstawie działaniami policyjnymi, omówieniu różnych sytuacji i problemów spotykanych w pracy policyjnej oraz utrwaleniu powstałych kontaktów i nauce języka obcego.

 

 • Zdjęcie uczestników na sali wykładowej w trakcie prezentacji
  Zdjęcie uczestników na sali wykładowej w trakcie prezentacji
 • Zdjęcie uczestników w małej grupie w trakcie rozmów przy stole
  Zdjęcie uczestników w małej grupie w trakcie rozmów przy stole
 • Zdjęcie czworga ucztsników imprezy w kamizelkach odblaskowych na dworze na tle radiowozu
  Zdjęcie czworga ucztsników imprezy w kamizelkach odblaskowych na dworze na tle radiowozu
 • Zdjęcie grupowe uczestników imprezy na zewnątrz na tle ściany
  Zdjęcie grupowe uczestników imprezy na zewnątrz na tle ściany
 • Zdjęcie dwóch umundurowanych funkcjonariuszy w trakcie kontroli pojazdu przy drodze
  Zdjęcie dwóch umundurowanych funkcjonariuszy w trakcie kontroli pojazdu przy drodze