NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ WĘGIERSKĄ - Archiwum 2013 - Policja Łódzka

Archiwum 2013

W kwietniu 2013 r. na zaproszenie partnera zagranicznego oraz w ramach wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej wzięli udział w przedsięwzięciu międzynarodowym, jakim była wizyta na Węgrzech (komitat Csongrád) z okazji konferencji międzynarodowej w Szeged.

Kontakty KWP w Łodzi z przedstawicielami regionu Csongrád zostały nawiązane we wrześniu 2012 r. w związku z wizytą delegacji węgierskiej na czele z Panią Anną Magyar, Przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego Regionu Csongrád w Łodzi, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Głównym punktem pobytu było spotkanie z Szefem Policji Regionu Csongrád Panem dr Jánosem Lukácsem. Strona węgierska przedstawiła strukturę i zakres zadań swojej jednostki oraz najważniejsze obszary problemowe, wynikające m.in. z przygranicznego położenia regionu i jego roli w obszarze Schengen. Z kolei Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przekazał Szefowi tamtejszej Policji informacje dotyczące organizacji pracy w łódzkim garnizonie Policji oraz dane związane z zagrożeniem przestępczością i działaniami profilaktycznymi podjętymi w ubiegłym roku.

Przedstawicielom garnizonu łódzkiego Policji w trakcie trwania wizyty towarzyszył konsul honory RP na Węgrzech Pan Karol Biernacki.

Następnie przedstawiciele łódzkiej Policji odwiedzili komisariat Policji oraz przejście graniczne na autostradzie Röszke. Możliwość obserwacji działań węgierskiej Policji, wymiana poglądów oraz doświadczenie obu stron w zakresie współpracy międzynarodowej jednostek Policji wskazują na podobne aspekty i rozwiązania organizacyjne stosowane w poszczególnych krajach. Duży nacisk partnera węgierskiego na strategię komunikowania się ze społeczeństwem oraz realizowania programów prewencyjnych daje możliwość do nawiązania głębszej współpracy w tym obszarze między łódzką Policją a Policją regionu Csongrád.

 

  • Zdjęcie oficjalne uczestników imprezy na tle gablot z pucharami dekoracyjnymi
    Zdjęcie oficjalne uczestników imprezy na tle gablot z pucharami dekoracyjnymi
  • Zdjęcie uczestników imprezy na zewnątrz na tle budynku i radiowozów
    Zdjęcie uczestników imprezy na zewnątrz na tle budynku i radiowozów