UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH NA WOŁYNIU - Archiwum 2013 - Policja Łódzka

Archiwum 2013

W kwietniu i listopadzie 2013 r. delegacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wzięła udział w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i zgierskich harcerzy.

Łódzki Urząd Wojewódzki wspiera działania, jakie podejmuje młodzież harcerska Chorągwi łódzkiej wspólnie z ukraińską młodzieżą z Kostiuchnówki. W działania profilaktyczne włącza się Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, propagując dobre praktyki wśród ukraińskiej społeczności na Wołyniu. Jedną z ważniejszych inicjatyw jest szerzenie idei akcji PaT, zwieńczonej zaproszeniem grupy młodzieży z Kostiuchnówki na 8 Przystanek PaT w Łodzi.
 

Sztafeta Rowerowa Hufca ZHP Zgierz po Ogień Niepodległości z Kostiuchnówki na centralne obchody Święta Niepodległości w Warszawie, to kolejne podjęte wyzwanie. Ogień Niepodległości to utrwalenie pamięci o żołnierzach i ich bohaterskich czynach, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. To wyraz szacunku dla pokoleń Polaków walczących o wolność ojczyzny.

 

  • Zdjęcie uczestników spotkania stojących w szeregu przy grobach
    Zdjęcie uczestników spotkania stojących w szeregu przy grobach
  • Zdjęcie uczestników na stojąco w strojach oficjalnych w trakcie uroczystości w terenie leśnym
    Zdjęcie uczestników na stojąco w strojach oficjalnych w trakcie uroczystości w terenie leśnym