Archiwum 2013

W czerwcu 2013 r. 7 ukraińskich milicjantów na co dzień pracujących w jednostce specjalnej „Sokół” odbyło wspólne ćwiczenia z Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji w Łodzi.

Grupa Szybkiego Reagowania „Sokół” Wydziału d/w ze Zorganizowaną Przestępczością Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie chmielnickim obszarze realizowanych zadań jest odpowiednikiem SPAP w Łodzi.

W zakresie swojej kompetencji posiada rozwiązywanie prostych sytuacji odbijania zakładników, zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców ze szczególnym uwzględnieniem sprawców uzbrojonych w broń palną oraz ochronę osób zagrożonych.

Funkcjonariusze SPAP i SOKÓŁ mieli okazję wymienić doświadczenia w zakresie taktyki przeszukiwania pomieszczeń, pokonywania przeszkód budowlanych przy użyciu materiałów wybuchowych, czy strzelania z amunicji „fx”. Sprawdzali swoje umiejętności podczas desantu z pokładu śmigłowca i wykorzystania technik wysokościowych w przypadku użycia jednostki antyterrorystycznej w razie wystąpienia klęski żywiołowej.

Mimo różnic w wyposażeniu obie jednostki wielokrotnie stosują zbliżone rozwiązania taktyczne. Wiedza przekazana podczas szkolenia została bardzo wysoko oceniona przez funkcjonariuszy Milicji ukraińskiej.

 

  • Zdjęcie umundurowanych uczestników ćwiczeń we wnętrzu na tle baneru Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
    Zdjęcie umundurowanych uczestników ćwiczeń we wnętrzu na tle baneru Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
  • Zdjęcie czterech uczestników ćwiczeń w ochraniaczach słuchu w trakcie strzelania z broni długiej na strzelnicy
    Zdjęcie czterech uczestników ćwiczeń w ochraniaczach słuchu w trakcie strzelania z broni długiej na strzelnicy
  • Zdjęcie śmigłowca policyjnego w trakcie lotu nad jeziorem
    Zdjęcie śmigłowca policyjnego w trakcie lotu nad jeziorem