HOSPITACJE W WYDZIALE JEDNOSTEK/SIŁ SPECJALNYCH - Archiwum 2013 - Policja Łódzka

Archiwum 2013

W sierpniu 2013 r. przedstawiciele łódzkiej policji odbyli wizytę w Dyrekcji Fachowej Służby Specjalne policji brandenburskiej, gdzie zapoznali się ze strukturą i zadaniami tamtejszych jednostek i sił specjalnych.

Celem wizyty było poznanie zakresu zadań, wyposażenia i możliwości działania jednostek i sił specjalnych Policji kraju związkowego Brandenburgia. Liczne spotkania o charakterze roboczym, dały możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, wiedzy i opinii na temat realizacji działań zarówno po niemieckiej, jak i po polskiej stronie.

Program przygotowany przez stronę niemiecką obejmował wykłady i prezentacje multimedialne; zapoznanie się z siedzibą, warunkami służby i wyposażeniem wydziału; udział w treningu strzeleckim; obserwacja ćwiczeń ewakuacyjnych na wodzie z użyciem specjalistycznego sprzętu; prezentację uzbrojenia i pojazdów specjalnych oraz pokaz użycia specjalnie szkolonego psa policyjnego.

 

  • Zdjęcie uczestników imprezy w trakcie prezentacji we wnętrzu jednostki pływającej
    Zdjęcie uczestników imprezy w trakcie prezentacji we wnętrzu jednostki pływającej
  • Zdjęcie czterech umundurowanych uczestników na policyjnej jednostce pływającej
    Zdjęcie czterech umundurowanych uczestników na policyjnej jednostce pływającej
  • Zdjęcie częsci z ogółu uczestników w trakcie spotkania w sali
    Zdjęcie częsci z ogółu uczestników w trakcie spotkania w sali